Стратегија одрживог развоја 2014 - 2020

 

 

Стратегија одрживог развоја Града Зрењанина за период 2014-2020. године и Стратегија развоја културе за период 2014-2022. године усвојене су од стране одборника Скупштине града Зрењанина на 27. седници Скупштине града, одржаној 30. октобра 2014. године.