Сузбијање амброзије


 

Сузбијање амброзије

02.07.2024.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација логистика" доо Нови Сад дана 04.07.2024. године почети механичко сузбијања амброзије на територији града Зрењанина.
Третмани ће се изводити у складу са хидро-метеоролошким условима.
 
15.12.2023.
 
04.10.2023.
Дана 04.10.2023.године, "Циклонизација логистика" ДОО спровешће контролу након кошења амброзије из ваздуха летилицом YU-HLT на територији града Зрењанина.
Напомињемо да третман нема утицаја на животну средину.
 
21.09.2023.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација логистика” доо Нови Сад од дана 22.09.2023. године почети са механичким третманом сузбијања амброзије и других коровских биљака на територији града Зрењанина.
Третмани ће се изводити у складу са хидро-метеоролошким условима.
 
19.09.2023.
Дана 19.09.2023. године, "Циклонизација логистика" доо Нови Сад спровешће даљинску детекцију просторне распрострањености амброзије из ваздуха летелицом YU-HLT.
Напомињемо да третман нема утицаја на животну средину.
 
02.08.2023.
 
 
28.06.2023.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација логистика" доо Нови Сад дана 29.06.2023. године вршити третмане сузбијања амброзије на територији града Зрењанина хемијским путем.
Третмани ће се изводити у складу са хидро-метеоролошким условима.
Напомињемо да је хемијски третман опасан за пчеле.
 
 
10.11.2022.

Извештај о извршеним пословима на сузбијању коровске биљке амброзије у 2022. години на територији града Зрењанина

 

19.10.2022.

Обавештавамо Вас да ће се 20.10. и 21.10. 2022. године вршити снимање из ваздуха у сврху контроле покошених површина под амброзијом.

 

19.09.2022.

Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад 20.09.2022. године, почети са механичким третманом амброзије (машинско и ручно кошење) на територији града Зрењанина. Третман ће се изводити у складу са хидро-метеоролошким условима.

 

19.09.2022.

Обавештавамо Вас да ће Циклонизација логистика и Циклонизација АД Нови Сад, на основу уговора о јавном приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV, а по програму систематског сузбијања емерзних корова и просторне даљинске детекције амброзије на територији Града Зрењанина за 2022. годину, дана 20.09.2022. вршиће услугу снимање из ваздуха емерзних корова пре третмана и снимање просторне распрострањености амброзије.

 

21.09.2021.

Даљинска детекција просторне расподеле амброзије и дивљих депонија на територији града Зрењанина

 

17.09.2021.
Обавештење
На основу члана 9. тачка 4. Уговора о јавном-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV закљученог 12.09.2022. године достављамо Вам извештај о стању закоровљености алергеном биљком Ambrosia artemisiifolia на територији Града Зрењанина и предлог мера за њено сузбијање.

 

17.09.2021.
Обавештење
На основу члана 9. тачка 4. Уговора о јавном-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV закљученог 12.09.2022. године достављамо Вам извештај о стању закоровљености алергеном биљком Ambrosia artemisiifolia на територији Града Зрењанина и предлог мера за њено сузбијање.

 

13.09.2021.

На основу члана 9. тачка 4. Уговора о јавном-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-4-34-21/2022-IV закљученог 12.09.2022. године достављамо Вам извештај о стању закоровљености алергеном биљком Ambrosia artemisiifolia на територији Града Зрењанина и предлог мера за њено сузбијање.

 

08.09.2021.

Извештај механичког третмана сузбијања амброзије на територији града Зрењанина

 

23.08.2021.

Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД Нови Сад од дана 23.08.2021. године почети са механичким третманом амброзије на територији града Зрењанина. Третмани ће се изводити у складу са хидро-метеоролошким условима.

 

18.08.2021.

Извештај хемијског третмана сузбијања амброзије на територији града Зрењанина

 

09.08.2021.

Извештај механичког третмана сузбијања амброзије ручним и машинским кошењем на територији града Зрењанина.

 

21.07.2021.

Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД од дана 22.07.2021. године, почети са хемијским третманом амброзије на територији града Зрењанина. Третман ће се изводити у складу са хидро-метеоролошким условима. Хемијски третман је опасан за пчеле.

 

12.07.2021.

Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  12.07.2021. године, почети са хемијским третманом амброзије на територији града Зрењанина. Третман ће се изводити у складу са хидро-метеоролошким условима. Хемијски третман је опасан за пчеле.

 

25.06.2021.

Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  28.06.2021. године, почети са механичким третманом амброзије (машинско и ручно кошење) на територији града Зрењанина. Третман ће се изводити у складу са хидро-метеоролошким условима.

 

10.09.2020.

Даљинска детекција просторне расподеле амброзије и дивљих депонија на територији града Зрењанина

 

07.09.2020.

Извештај сузбијања амброзије на територији града Зрењанина 

 

20.08.2020.

Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД од дана 22.08.2020. године спроводити други круг механичког третмана сузбијања амброзије на територији града Зрењанина.

 

13.08.2020.

Препорука за сузбијање амброзије на територији града Зрењанина од 12.08.2020. године.

 

29.07.2020.

Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  у периоду од 29.07.-13.08.2020. године, спровести детекцију амброзије на територији града Зрењанина у зависности од метеоролошких услова.

 

22.07.2020.

Извештај о третманима сузбијања амброзије на територији града Зрењанина 

 

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.