Царска бара

Интернет презентација: www.царскабара.рс
 
Специјални резерват природе "Стари Бегеј – Царска бара" налази се на 17 км јужно од Зрењанина и око 2 км од магистралног пута Зрењанин-Београд, а заузима површину од око 1600 хектара. Аустроугарски престолонаследник и жртва Сарајевског атентата, Фердинанд, радо је ловио по просторима ове баре, те отуда и назив  "Царска".
 
 
Царска бара - Пурпурна чапља
 
 
Царска бара - туристички брод
 
Посебну природну вредност комплексу Царске баре и напуштеног тока реке Бегеј дају мозаичност, водене, травнате и шумске вегетације, као и разноврсност животињских врста, у чијем оквиру централно место заузима богатство птичјег света - орнитофауне. На подручју Царске баре евидентирано је више од 200 птичјих врста, међу којима су и праве реткости – примерци угрожених врста чапљи, корморана, гњураца, патака.... Мочварну вегетацију подручја чине интересантне биљне врсте, данас ретке и угрожене, попут белог и жутог локвања или мочварне орхидеје, док је простор око баре обрастао дугогодишњим засадима врбе и тополе. 
 
 
Царска бара - Туристичка карта - преузми у већем формату ОВДЕ
 
 
Царска бара - Еколошка карта - преузми у већем формату ОВДЕ
 
 
Царска бара - хотел "Сибила"
 
Царска бара стављена је под заштиту као природно научно-истраживачко подручје. У околини баре развијен је ловни и риболовни туризам. У туристичку понуду Царске баре спада и изнајмљивање брода за разгледање баре и њених живописних обала (капацитета 50 места), а сама бара окружена је неколико километара шумских стаза, намењених љубитељима природе. На улазу у резерват госте дочекује хотел "Сибила", капацитета 40 лежаја, с националним рестораном специјализованим за припремање рибе и дивљачи, као и пропланак намењен одмору излетника, уз једно корисно упозорење: забрањено је паљење роштиља!