Излетишта на Тиси

Река Тиса чини западну границу територије Града Зрењанина и на овом делу њеног тока, смештена у густој шуми, постоје два уређена купалишта с пратећим садржајима – "Бабатово" и "Жабаљски мост". Купалиште "Бабатово" удаљено је 15 километара од Зрењанина и 5 км од насељеног места Елемир и, осим купања, нуди могућност бављења спортом и рекреацијом, а гости предах могу потражити и у ресторану предузећа "НИС - Нафтагас".
 

Izletište "Žabaljski most"

 

Излетиштем "Жабаљски мост", лоцираном на 13 км западно од града, поред магистралног пута Зрењанин – Нови Сад, управља Туристичка организација Града Зрењанина. Уз купалиште са талпом и базеном за децу, у оквиру излетишта уређени су простор за камповање, спортски терени за кошарку, одбојку и одбојку на песку, дечије игралиште, као и више угоститељских објеката. На овом се простору, током летњих викенда, одржава и културно-забавна манифестација "Лето на Тиси".


Izletište "Žabaljski most"