Градска управа

Град Зрењанин

Трг слободе 10

23101 Зрењанин

 

Централа 

023/315-0-111

 

Начелник Градске управе

тел: 023/315-0202; фаx: 023/315-0119

е-маил: gradska.uprava@zrenjanin.rs

 

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 

1.1 Одсек за послове скупштине града, градоначелника и градског већа

е-маил: sluzba.skupstine@zrenjanin.rs

тел: 023/315-0124

Дактилобиро

тел: 023/315-0126

 

1.2 Кабинет градоначелника

тел: 023/315-0200, 315-0105; фаx: 023/315-0099, 315-0106

е-маил: kabinet@grad.zrenjanin.rs  

Чланови Градског већа

тел: 023/315-0109

Председник Скупштине града 

тел: 023/315-0202, фаx: 023/315-0119

е-маил: skupstina.grada@zrenjanin.rs

Секретар Скупштине града

тел: 023/315-0202, 315-0090

 

1.3 Одсек за послове обезбеђења и помоћно-техничке послове

тел: 023/315-0086

е-маил: tehnicki.poslovi@zrenjanin.rs

Обезбеђење

тел: 023/315-0085

Помоћно-технички послови

тел: 023/315-0086

 

1.4 Одсек за информационе и комуникационе технологије

е-маил: it@zrenjanin.rs

Развој и одржавање апликативног софтвера      

тел: 023/315-0027

Рачунарска и корисничка подршка

тел: 023/315-0028

ГИС

тел: 023/315-0130

 

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

тел/фаx: 023/315-0080

е-маил: finansije@zrenjanin.rs

 

2.1 Одсек за буџет

тел: 023/315-0081

 

2.2 Одсек за рачуноводство

тел: 023/315-0082

 

2.3 Одсек за трезор

тел: 023/315-0076, фаx: 023/315-0075

 

2.4 Одсек за локалну пореску администрацију

е-маил: poreska.uprava@zrenjanin.rs

Провера пореза

тел: 023/315-0032

Наплата пореза

тел: 023/315-0033

Пореска инспекција

тел: 023/315-0034

 

2.5 Одсек јавних набавки за градску управу

тел: 023/315-0128, 023/315-0190; тел/фаx: 315-0129

е-маил: javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs

 

2.6 Одсек јавних набавки за јавна предузећа и буџетске установе

е-маил: javne.nabavke@zrenjanin.rs

тел: 023/315-0127

 

2.7 Одсек за пољопривреду и рурални развој

е-маил: ledoffice@zrenjanin.rs

тел/фаx: 023/315-0098

Приватно предузетништво

тел: 023/315-0096

Пољопривреда

тел: 023/315-0097

 

2.8 Одсек за локални економски развој и инвестиције

е-маил: investments@zrenjanin.rs

тел: 023/315-0132

Управљање пројектима

е-маил: projekti@ zrenjanin.rs

тел: 023/315-0093

 

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

 

3.1 Одсек за управно-правне послове и послове матичара

Издавање извода из матичних књига

тел: 023/315-0137, 315-0138

Пријава рођења

тел: 023/315-0140

Пријава венчања

тел: 023/315-0141

Пријава смрти:

тел: 023/315-0142

 

3.2 Одсек за месне канцеларије

е-маил: mesne.kancelarije@zrenjanin.rs

тел: 023/315-0029

 

3.3 Одсек за радне односе и нормативно-правне послове

Нормативно-правни послови

тел: 023/315-0133

Радни односи

тел: 023/315-0134       

 

3.4 Одсек за послове писарнице и пријем странака

тел: 023/315-0040

Радне књижице

тел: 023/315-0041

Овера докумената

тел: 023/315-0042

 

3.5 Канцеларија за брзе одговоре

Тел: 023/315-0060

 

 

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

тел: 023/315-0049, фаx: 023/315-0052

е-маил: drustvene.delatnosti@zrenjanin.rs

 

4.1 Одсек просветне инспекције и друштвених делатности

Послови из области образовања, културе, здравства и осталих области друштвених делатности   

тел: 023/315-0047; 315-0051

Просветна инспекција

тел: 023/315-0053

Послови из области спорта

тел: 023/315-0048

 

4.2 Одсек за друштвену бригу о деци и борачко-инвалидску заштиту

Друштвена брига о деци

тел: 023/315-0044, 315-0045

Родитељски додатак

тел: 023/315-0054

Борачко-инвалидска заштита

тел: 023/315-0046

 

4.3 Одсек за бирачки списак

тел: 023/315-0029

 

4.4 Одсек за месне заједнице и избеглице

тел: 023/315-0207

 

5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

тел/фаx: 023/315-0214

е-маил: urbanizam@zrenjanin.rs

 

5.1 Одсек за урбанизам и просторно планирање

тел: 023/315-0063

 

5.2 Одсек за грађевинске послове и легализацију објеката

тел: 023/315-0067, 315-0068

 

5.3 Одсек за саобраћај

тел: 023/315-0063

 

5.4 Одсек за имовинско правне послове

е-маил: imovina@zrenjanin.rs

тел: 023/315-0058

 

5.5 Одсек за стамбене послове

тел: 023/315-0056, 315-0057

 

5.6 Одсек за заштиту и унапређивање животне средине

тел: 023/315-0187

е-маил: zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs 

 

6. ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНИХ ПОСЛОВА И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

6.1 Комунална полиција

тел: 023/315-0092      

е-маил: komunalna.policija@zrenjanin.rs

 

6.2 Одсек комуналне инспекције и инспекције за заштиту животне средине

е-маил: inspekcija@zrenjanin.rs

Комунална инспекција

тел: 023/315-0071, 315-0072

Инспекција за заштиту животне средине

тел: 023/315-0069

6.3 Одсек грађевинске инспекције

е-маил: inspekcija@zrenjanin.rs

 

Управно-правни и административни послови, послови надзора и извршења

тел: 023/315-0072 

 

6.4 Одсек за одбрану и ванредне ситуације

тел: 023/315-0087