Адресар јавних предузећа и установа

Јавно предузеће за урбанизам
Слободана Бурсаћа 4, Зрењанин
Тел: 023/562-420
Фаx: 023/534-930
Раде Кончара бб, Зрењанин
Тел: 023/566-120
 
Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило"
Београдска 17, Зрењанин
Тел: 023/522-350; 522-354
Фаx: 023/542-906
Отворени телефон за рекламације и информације: 023/523-640
Бесплатан позив: 0800/000-023
е-маил: office@jkpciz.co.rs
 
Погребна служба и продавница погребне опреме
Погребна служба
Светосавска 25, Зрењанин
Тел: 023/525-737
Радно време: 7-15 час
е-маил: pogrebno@jkpciz.co.rs 
Продавница погребне опреме
Светосавска 25, Зрењанин
Тел: 023/561-473; 066/866-0300
Радно време: 7-21 час, викендом: 8-20 час
 
Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"
Петефијева 3, Зрењанин
Централа: 023/593-000
Пријава квара: 023/534-097
Рекламације: 023/582-040
Факс: 023/562-535
Техничка оператива "Бунари" (Михајловачки пут бб): 023/530-150
Наплатна служба (Гимназијска 16): 023/535-773
Служба за очитавање, замену водомера, рекламације и наплату: 023/530-344
е-маил: office@vikzr.rs
 
Јавно комунално предузеће "Пијаце и паркинзи"
Булевар Милутина Миланковића бб (Нова пијаца), Зрењанин 
Тел: 023/511-216
 
Јавно предузеће "Градска стамбена агенција"
Гимназијска 7, Зрењанин
Тел: 023/562-600
       023/564-760
Факс: 023/564-336
е-маил: office@gsazr.rs
 
Јавно комунално предузеће "Градска топлана"
Панчевачка бб, Зрењанин
Телефони:
Централа:  023/ 3-150-167 
Диспечер: 023/ 3-150-160
Фаx: 023/ 3-150-151
 
Јавна установа "Спортски објекти"
Карађорђев трг бб, Зрењанин
Тел: 023/535-280
Фаx: 023/535-283
е-маил: Управа: info@sportskiobjekti.com
СРЦ "Југ" - Базени: bazen@sportskiobjekti.com
Хала спортова "Медисон": medison@sportskiobjekti.com
Спортско-рекреативни центар "Партизан": src@sportskiobjekti.com
Дом борилачких спортова "Партизан": dbspartizan@sportskiobjekti.com
  
Туристичка организација града Зрењанина
Коче Коларова 68, Зрењанин
Тел: 023/523-160
Факс: 023/523-161
Туристичко-информативни центар
Суботићева 1 (улаз са Трга слободе), Зрењанин
Тел: 023/581-890
Факс: 023/523-260
 
Предшколска установа Зрењанин
Караџићева 3а, Зрењанин
Тел: 023/561-505; 530-602
 
Центар за социјални рад Града Зрењанина
Народног фронта 2, Зрењанин
Тел: 023/534-148
Тел. екипе за хитне интервенције: 064/64-88-099; 064/64-88-100
 
Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост
Гимназијска 25 / Г2
Тел: 023/604-536