Обједињена процедура

Са задовољством обавештавамо да од 04.01.2016. године са радом почиње Централни Информациони Систем обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола.
 
Систему можете приступити преко https://ceop.apr.gov.rs/ерегистратионпортал/ и путем Система подносити захтеве.
 

Врсте поступака:

 1. издавање локацијских услова;
 2. издавање грађевинске дозволе;
 3. издавање привремене грађевинске дозволе;
 4. издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора;
 5. издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи;
 6. пријава радова;
 7. пријава завршетка израде темеља;
 8. пријава завршетка објекта у конструктивном смислу;
 9. достављање техничке документације;
 10. прикључење објекта на инфраструктуру;
 11. издавање употребне дозволе;
 12. издавање решења којим се одобрава извођење радова односно промена намене објекта (члан 145)
 13. упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и издавање решења о кућном броју;

           

Поступци који не припадају спровођењу обједињене процедуре:

 1. издавање информације о локацији;
 2. издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела;