Адресар просвете

Институције:
 
Министарство просвете Владе Републике Србије – 
Школска управа за подручје шире од подручја Управног округа за јужнобанатски, 
севернобанатски и средњобанатски управни округ са седиштем у Зрењанину 
Трг слободе 10, Зрењанин
023/534 192; 510 547
 
Градска управа Зрењанин – Одељење инспекција
Одсек просветне инспекције и инспекције за заштиту животне средине
Трг слободе 10, Зрењанин
Тел: 023/315-0052
 
 
Високошколске установе:
 
Технички факултет "Михајло Пупин"
Ђуре Ђаковића бб, Зрењанин
Тел: 023/550-515
 
Висока техничка школа струковних студија
Ђорђа Стратимировића 23, Зрењанин
Тел: 023/565-896
 
Савез студената Високе техничке школе струковних студија
Ђорђа Стратимировића 23, Зрењанин
Тел/факс: 023/515-640
 
 
Средње школе:
 
Зрењанинска гимназија
Гимназијска 2, Зрењанин
Тел: 023/566-022
 
Економско-трговинска школа "Јован Трајковић"
Скерлићева бб, Зрењанин
Тел: 023/511-956
 
Електротехничка и грађевинска школа "Никола Тесла"
Народног фронта 1, Зрењанин
Тел: 023/536-872
 
Медицинска школа
Новосадска бб, Зрењанин
Тел: 023/561-413
Е-маил: medskola@zrlocal.net
 
Музичка школа "Јосиф Маринковић"
Трг слободе 7, Зрењанин
Тел: 023/561-104
Факс: 023/536-159
Е-маил: office@josif.edu.rs
 
Пољопривредна школа
Народног фронта 5, Зрењанин
Тел:023/562-519
Факс: 023/562-189
Е-маил: poljor@zrlocal.net
 
Техничка школа
Стевице Јовановића 50, Зрењанин
Тел/факс: 023/561-277
 
Хемијско-прехрамбена и текстилна школа  "Урош Предић"
Стевице Јовановића 50, Зрењанин
Тел: 023/561-567; 561-723
Е-маил: ssupredic@upzr.edu.rs
 
Основна и средња школа "9. мај"
Народне омладине 16, Зрењанин
Тел: 023/589-020; 589-021
 
Основне школе:
 
У граду:
 
''Вук Караџић''
 Народног фронта 3, Зрењанин
Тел/факс: 023/561-754
Е-маил: vukvera@zrlocal.net
 
''Доситеј Обрадовић''
Иве Војновића 27б, Зрењанин
Тел: 023/542-348
 Е-маил: dositejzr@zrlocal.net
 
''Други октобар''
Марка Орешковића 46, Зрењанин
Тел: 023/542-058
 
''Ђура Јакшић''
Цара Душана 80а,  Зрењанин
Тел: 023/566-208
Е-маил: osdjura@zrlocal.net
 
"Жарко Зрењанин''
Ђорђа Смедеревца 78, Зрењанин
Тел: 023/548-824
 
''Јован Цвијић''
7. јула 10, Зрењанин
Тел: 023/561-773, 535-611
Е-маил: oscvijic@zrlocal.net
 
''Јован Јовановић-Змај''
Видаковићева 1а, Зрењанин
Тел: 023/536-875; 511-960
Е-маил: atr@oszmaj.edu.rs
 
''Петар Петровић Његош''
Стражиловска бб, Зрењанин
Тел: 023/536-376; 563-840
Е-маил: ppnjzr@localnet.co.rs
 
''Соња Маринковић''
Тепличка 7, Зрењанин
Тел: 023/530-420
 
''Серво Михаљ''
Мађарске комуне 55, Мужља
Тел: 023/549-820; 527-872
Е-маил: osservo@zrlocal.net
 
У селима:
 
''Братство''
Маршала Тита 90, Арадац
Тел: 023/887-010
Е-маил: osaradac@zrlocal.net
 
''Братство-Јединство''
Маршала Тита 22, Бело Блато
Тел: 023/889-904
Е-маил: osbblato@zrlocal.net
 
''Петар Кочић''
Трг Душана Ћубића 13, Банатски Деспотовац
Тел: 023/879-002
 
''Први октобар'' 
Тозе Марковића 77, Ботош
Тел: 023/877-215
Е-маил: osbotos@zrlocal.net
 
''Светозар Марковић-Тоза''
Жарка Зрењанина 45, Елемир
Тел: 023/737-708
Е-маил: oselemir@zrlocal.net
 
''Светозар Марковић-Тоза'' РЈ
Жарка Зрењанина 5, Тараш
Тел: 023/735-504
 
''Др Александар Сабовљев''
Маршала Тита 48, Ечка 
Тел: 023/881-018
Е-маил: osecka@zrlocal.net
 
''Ђура Јакшић" Зрењанин РЈ
Земљорадничка 6, Јанков Мост
Тел: 023/894-013
 
''Јован Дучић'
Васе Мискина бб, Клек
Тел: 023/891-003
Е-маил: osklek@zrlocal.net
 
''Стеван Книћанин''
Жарка Зрењанина 4, Книћанин
Тел: 023/867-600
 
''Славко Родић''
Бошка Бухе 6, Лазарево
Тел: 023/898-022
 
''Славко Родић'' ист. одељ.
Златица
 
''Др Бошко Вребалов''
Маршала Тита 63, Меленци
Тел: 023/741-231; 741-230
Е-маил: osmelenci@zrlocal.net
 
''Соња Маринковић'' Зрењанин РЈ
Нови ред 2, Михајлово
Тел: 023/894-017
 
"Бранко Ћопић''
Бранка Радичевића 2, Лукићево
Тел: 023/875-017
 
"Соња Маринковић" ист. одељ.
Петефи Шандора 4, Лукино Село
Тел: 023/885-077
 
''Урош Предић''
Пионирска 1, Орловат
Тел: 023/873-307
Е-маил: osorlovat@zrlocal.net
 
''Младост''
Трг слободе 8, Томашевац
Тел: 023/871-005
Е-маил: mladost@zrlocal.net
 
''Ђура Јакшић''
Трг слободе 2, Перлез
Тел: 023/861-046
 Е-маил: os-perlez@zrlocal.net
 
''Свети Сава''
Тозе Марковића 26, Стајићево
Тел: 023/884-017
 
''Доситеј Обрадовић''
Маршала Тита 2, Фаркаждин
Тел: 023/868-010
 
''Бранко Радичевић''
Маршала Тита 21, Чента 
Тел: 023/899-002
Е-маил: oscenta@zrlocal.net
 
 
Предшколско образовање:
 
Предшколска установа ''Зрењанин''
Караџићева 5, Зрењанин
Тел: 023/561-505; 562-480
 
Дечји вртићи:
 
"Полетарац''
 Ђурђа Смедеревца бб, Зрењанин
Тел: 023/549-819
 
''Колибри''
7. јула 10, Зрењанин
Тел: 023/536-774
 
''Снежана''
Мађарске комуне 53, Мужља
Тел: 023/549-942
 
''Маслачак"
Иве Лоле Рибара 41, Зрењанин
Тел: 023/562-909
 
''Лептирић''
Насеље Д-3, Зрењанин
Тел: 023/547-250
 
''Бајка''
Војислава Илића бб, Зрењанин
Тел: 023/565-285
 
''Вила''
Кеј 2. октобра 21, Зрењанин
Тел: 023/561-518
 
''Дечија радост''
29. новембра 63, Зрењанин
Тел: 023/61-068
 
''Пчелица''
Дунавска бб, Зрењанин
Тел: 023/62-213
 
''Невен''
Ђуре Јакшића бб, Зрењанин
Тел: 023/544-910
 
''Звездица''
Бошко Буха бб, Зрењанин
Тел: 023/535-970
 
''Цврчак''
Ивана Мажуранића 54, Зрењанин
Тел: 023/545-284
 
''Сунчица''
Руже Шулман бб, Зрењанин
Тел: 023/542-121
 
''Црвенкапа''
Багљаш бб, Зрењанин
Тел: 023/561-516
 
"Биберче''
Барањска бб, Зрењанин
Тел: 023/548-140
 
''Бамби''
Бул. В.Влаховића бб, Зрењанин
Тел: 023/536-676
 
"Звончица''
Цара Душана 111, Зрењанин
Тел: 023/569-932
 
"Звончица 2''
Цара Лазара 69, Зрењанин
Тел: 023/510-802
 
"Чика Јова Змај''
Топличина 27, Зрењанин
Тел: 023/562-141
 
 
Домови ученика и студената: 
 
Студентски дом "Михајло Предић – др Миша"
Јована Поповића 2 ц, Зрењанин
Тел: 023/530-676
 
Дом ученика средњих школа "Ангелина Којић Гина"
Цара Душана 4, Зрењанин
Тел: 023/561-498