Архива

Допуна Упутства за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину (ПДФ документ, 363 КБ)

 

Нацрт Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. год (ПДФ документ, 1.59 МБ)

 

Упутство за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину (ПДФ документ, 1.56 МБ)

 

Ребаланс I за 2018. годину (ПДФ документ, 1.65 МБ)

Одлука о Буџету за 2018. годину (ПДФ документ, 1,10 МБ)

 

Ревизорски извештај за 2017. годину

Завршни рачун за 2017. годину (ПДФ документ 365 КБ)

 

Ребаланс I за 2017. годину (ПДФ документ, 1.33 МБ)

 

Упутство за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину (ПДФ документ, 5.60 МБ)

 

Одлука о Буџету за 2017. годину (ПДФ документ, 1,64 МБ)

 

Упутство за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину (ПДФ документ, 4.67 МБ)

 

Ребаланс II за 2016. годину (ПДФ документ, 2.51 МБ)

Ребаланс I за 2016. годину (ПДФ документ, 2.05 МБ)

Одлука о Буџету за 2016. годину (ПДФ документ, 2.69 МБ)

Завршни рачун за 2015. годину (ПДФ документ 136 КБ)

 

Ребаланс II за 2015. годину (ПДФ документ, 3.63 МБ)

Ребаланс I за 2015. годину (ПДФ документ, 1.99 МБ)

Одлука о Буџету за 2015. годину (ПДФ документ, 2.14 МБ)

Завршни рачун за 2014. годину (ПДФ документ 3.26 МБ)

 

Ребаланс III за 2014. годину (ПДФ документ, 1805 КБ)

Ребаланс II за 2014. годину (27. седница Скупштине града,;30.10.2014. год.) (ПДФ документ, 1.38 МБ)

Ребаланс I за 2014. годину (ПДФ документ, 1.22 МБ)

Одлука о Буџету за 2014. годину (ПДФ документ, 776 КБ)