Архива

Нацрт Одлуке о Буџету града Зрењанина за 2020.годину (ПДФ документ, 1.39 МБ)


Упитник - Предложите идеје за побољшање квалитета живота

 

Упутство за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

 

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета града Зрењанина за 2020. годину

Ревизорски извештај за 2018. годину

Завршни рачун за 2018. годину

Обрасци уз завршни рачун за 2018. годину.

 

Ребаланс III за 2019. годину (ПДФ документ, 1,11 МБ) 

Ребаланс II за 2019. годину (ПДФ документ, 1,66 МБ)

Ребаланс I за 2019. годину (ПДФ документ, 1,09 МБ)

Одлука о Буџету за 2019. годину (ПДФ документ, 841 КБ)

 

Допуна Упутства за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину (ПДФ документ, 363 КБ)

 

Нацрт Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. год (ПДФ документ, 1.59 МБ)

 

Упутство за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину (ПДФ документ, 1.56 МБ)

 

Ребаланс I за 2018. годину (ПДФ документ, 1.65 МБ)

Одлука о Буџету за 2018. годину (ПДФ документ, 1,10 МБ)

 

Ревизорски извештај за 2017. годину

Завршни рачун за 2017. годину (ПДФ документ 365 КБ)

Обрасци уз завршни рачун за 2017. годину.

 

Ребаланс I за 2017. годину (ПДФ документ, 1.33 МБ)

 

Упутство за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину (ПДФ документ, 5.60 МБ)

 

Одлука о Буџету за 2017. годину (ПДФ документ, 1,64 МБ)

Завршни рачун за 2016. годину (ПДФ документ 375 КБ)

Обрасци уз завршни рачун за 2016. годину.

 

Упутство за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину (ПДФ документ, 4.67 МБ)

 

Ребаланс II за 2016. годину (ПДФ документ, 2.51 МБ)

Ребаланс I за 2016. годину (ПДФ документ, 2.05 МБ)

Одлука о Буџету за 2016. годину (ПДФ документ, 2.69 МБ)

Завршни рачун за 2015. годину (ПДФ документ 136 КБ)

 

Ребаланс II за 2015. годину (ПДФ документ, 3.63 МБ)

Ребаланс I за 2015. годину (ПДФ документ, 1.99 МБ)

Одлука о Буџету за 2015. годину (ПДФ документ, 2.14 МБ)

Завршни рачун за 2014. годину (ПДФ документ 3.26 МБ)

 

Ребаланс III за 2014. годину (ПДФ документ, 1805 КБ)
(нови линк: документ 011.пдф у архиви: 28. седница Скупштине града, зип фајл величине 269,4МБ)

  • упоредни преглед Ребаланса II и Ребаланса III (ПДФ документ 1179 КБ)
    (нови линк: документ 012.пдф у архиви: 28. седница Скупштине града, зип фајл величине 269,4МБ)

Ребаланс II за 2014. годину (27. седница Скупштине града,;30.10.2014. год.) (ПДФ документ, 1.38 МБ)
(нови линк: документ 041.пдф у архиви: 27. седница Скупштине града, зип фајл величине 105,5МБ)

  • упоредни преглед Ребаланса I и Ребаланса II (ПДФ документ, 790 КБ)
    (нови линк: документ 042.пдф у архиви: 27. седница Скупштине града, зип фајл величине 105,5МБ)

Ребаланс I за 2014. годину (ПДФ документ, 1.22 МБ)

Одлука о Буџету за 2014. годину (ПДФ документ, 776 КБ)