Инспекцијско-надзорни послови

Извештаји о раду инспекција за 2023. годину:

Годишњи планови инспекцијског надзора за 2024. годину:

Извештаји о раду инспекција за 2022. годину:

Годишњи планови инспекцијског надзора за 2023. годину:

Извештаји о раду инспекција за 2021. годину:

 

Годишњи планови инспекцијског надзора за 2022. годину:

 

Извештаји о раду инспекција за 2020. годину:

Годишњи планови инспекцијског надзора за 2021. годину:

Годишњи планови инспекцијског надзора за 2020. годину:

Извештаји о раду инспекција за 2019. годину:

Годишњи планови инспекцијског надзора за 2019. годину:

Извештаји о раду инспекција за 2018. годину:

ОБАВЕШТЕЊЕ за Месне заједнице

24.05.2018. - Обавештење о постављању мањих монтажних и других објеката

Годишњи планови инспекцијског надзора за 2018. годину:

Извештаји о раду инспекција за 2017. годину:

Архива:

18.09.2018 - Кодекс понашања и етике инспектора