Саобраћајна инфраструктура

 

Саобраћајна инфраструктура
 
Путна мрежа

Путну мрежу на подручју града Зрењанина чини мрежа магистралних, регионалних и локалних путева. Најзначајнији путни правци су: 

Зрењанин-Нови Сад
Регионалан пут са прикључењем на аутопут Е75

Зрењанин-Београд
Регионалан пут са прикључењем на аутопут Е70

Зрењанин-Темишвар
Мађународни пут ка Украјини, Молдавији и осталим бившим Совјетским републикама.

 

 

Аеродром Зрењанин

Највећи аеродром Ц класе на Балкану са неопходном инфраструктуром, погодан за мање путничке, пољоприредне и теретне авионе. Локација нуди услове за проширење и побољшање тако да се аеродром може реконструисати да буде погодан и за веће авионе.

Мрежа пловних путева
Мрежу пловних путева на подручју града чине речна мрежа и мрежа пловних канала. Речну мрежу представља река Тиса, која је на подручју града пловна у целој својој дужини. Река Бегеј као део  хидро-система  Дунав-Рајна-Мајна је повезана са Северним и Црним морем. На реци Бегеј се налазе два бродоградилишта, а предвиђена је и изградња луке.

Железнички саобраћај
Зрењанин је један од значајнијих чворишта у Војводини.