Грб Торонталске жупаније, симбол владара

Аустроугарска царица Марија Терезија је 23. априла 1779. године донела одлуку о оснивању Торонталске жупаније, једне од 64 административних области тадашње Хабсбуршке монархије. Нова жупанија конституисана је 13. јула, а Велики Бечкерек је постао жупанијско место и средиште једног од четири среза и 24 села.
 
Изнад главног улаза у Барокну салу Градске куће сачуван је стилизовани грб Торонталске жупаније. Грб је подељен у пет поља, два горња и три доња, која су раздвојена водоравним златним пољем са иницијалима Јосифа Другог Хабзбуршког (׀׀.Ј.) и његове мајке Марије Терезије (М.Т.). У горњем левом пољу приказана је тврђава са хабзбуршком заставом, а у горњем десном сунце - симбол владара и симбол моћи Жупаније. У доњем делу грба, два поља са сребрним цветовима раздвојена су површином на којој је приказ "рога изобиља", који указује на богатство Жупаније.
 

(Грб Жупаније изнад улаза у Барокну салу Градске куће)
 
Монументални камени грб Жупаније налазио се и на забату зграде пре њене реконструкције и доградње, 1887. године, када је уклоњен и премештен у Жупанијски парк. Уништен је 1944. године приликом ослобођења града у Другом светском рату. О његовим димензијама сведочи једна сачувана фотографија из тог периода.
 
Управо грб Жупаније са описаним симболима узет је касније као основа за амблем Зрењанина, који је имао функцију грба града у послератном периоду, од 1968. године па до 11. јула 2008. године. Рад вајара Стевана Дукића био је једноставне структуре, облика овалног штита са зеленом позадином, са симболима реке (Бегеј) и моста при дну штита. Попут грба жупаније, био је подељен на четири унутрашња поља и садржавао исте симболе - кулу, сунце, сребрни цвет (по неким тумачењима “точак прогреса”) и рог изобиља. 
 

(Симбол Зрењанина, од 1968. до 2008. године и камени грб Жупаније са забата зграде, у Жупанијском парку)
 
Интересантно је да се симбол владара и моћи Жупаније - сунце у људском облику - јавља не само као мотив жупанијског грба, већ и на многим местима унутар зграде и на њеној фасади. Присутно је изнад прозора на улазима у кабинет градоначелника и кабинет председника Скупштине града, у декорацији Барокне сале, на чеоној фасади лево и десно од балкона, изнад бочних улаза у зграду, а посебно место заузима на улазној капији у Градску башту из Улице Народног фронта.
 
(Сунце у ентеријеру зграде)
 

(Сунце на улазној капији Градске баште)
 

(Сунце на фасади зграде према Тргу слободе)