SCHOLAR SME

 • Invitation for Homokhati Sokadalom Festival -  Invitation - mayor of ZrenjaninInvitation for the City of Zrenjanin
 • 27.04.2022. ЈАВНА НАБАВКА ЗА MЕНТОРИНГ И ОБУКЕ ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME
 • 20.04.2022. ЈАВНА НАБАВКА ЗА КЛИМА УРЕЂАЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME
 • 22.02.2022. УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА РАДА ЦЕНТРА ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME
 • 11.01.2022. КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА SCHOLAR SME- рок за пријаву 26.01.2022.
 • 24.12.2021. ЈАВНА НАБАВКА ЗА ОПРЕМУ, НАМЕШТАЈ И КЛИМА УРЕЂАЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME
 • 29.11.2021. ЈАВНА НАБАВКА ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА И СМЕШТАЈА ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME
 • 21.06.2021. Извештај са обиласка терена за набавку радова у склопу пројекта SCHOLAR SME
 • 15.06.2021. ЈАВНА НАБАВКА ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME
 • 11.06.2021. ЈАВНА НАБАВКА ЗА РАДОВЕ ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME
 • 29.04.2021. УСЛУГА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ЗА МОГУЋНОСТИ ФИНАНСИРАЊА СТИПЕНДИЈА ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR-SME
 • 26.04.2021. УСЛУГА ПРОМОЦИЈЕ И ШТАМПАЊА ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME
 • 07.04.2021. УСЛУГА ИЗРАДЕ И ОДРЖАВАЊА WЕБ СИТЕ-А ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME
 • 15.12.2020. УСЛУГА ЕКСПЕРТА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПРОЈЕКАТ SCHOLAR SME