СОС телефон

Зрењанински едукативни центар је женска невладина организација основана 2002. године, чија је мисија борба против свих облика родно засноване дискриминације и насиља над женама.
 
Циљеви ЗЕЦ-а су заштита и промоција женских људских права, а нарочито економских, социјалних и културних права, унапређење социјалног и економског положаја жена, сузбијање свих облика насиља и дискриминације над женама и остваривање принципа једнаких могућности у друштву.                                                                                                     
 SOS telefon
 
При Зрењанинском едукативном центру активан је СОС телефон као подршка женама које су изложене насиљу  023/581-350, а који је корисницама доступан сваког радног дана од 10:00 до 16:00 сати, а могуће је консултовати стручњакиње помоћу zreduc.org.rs/pisite-nam/
 
 SOStelefon
 
Услуге СОС телефона намењене су женама које су изложене насиљу у породици или трпе неки други облик партнерског насиља, женама које су изашле из ситуације насиља, али им је за нове кораке потребна правна, социјална, психолошка или нека друга врста помоћи, деци, члановима породице и особама блиским женама које се налазе у ситуацији насиља.
 
Консултанткиње на СОС телефону корисницама пружају емотивну подршку и дају информације о могућностима за излазак из насиља. Упознају их са правима која се односе на здравствену, социјалну и правну заштиту, као и са процедурама које предузимају институције и организације које се баве превенцијом и заштитом од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља.