Статистика насељености

Табеларни приказ броја становника Зрењанина – градског средишта и територије Града, кроз историју, а на основу доступних и расположивих података из различитих извора.

 

 

Број становника

Година

Зрењанин

– градско средиште

Територија Града Зрењанина

1587.

око 2.000

1666.

око 500

1717.

787

1763.

2.500

1775.

4.653

1797.

7.569

1821.

11.238

1830.

12.636

1839.

15.544

1846.

16.616

1850.

16.769

1870.

19.666

69.456

1880.

19.529

68.356

1890.

21.934

77.319

1900.

26.407

83.642

1910.

25.470

87.024