Старосна структура


  Структура становништва према старости и полу, 2002.

 

Општина

Удео у укупном броју становника у општини (%)

Укупно становништво

Укупно

132051

100,00

мушко

63788

48,30

женско

68263

51,70

0-4

Укупно

5831

4,42

мушко

3002

2,28

женско

2829

2,14

5-9

Укупно

6717

5,09

мушко

3415

2,59

женско

3302

2,50

10-14

Укупно

7720

5,85

мушко

3961

3,00

женско

3759

2,85

15-19

Укупно

8542

6,47

мушко

4367

3,31

женско

4175

3,16

20-24

Укупно

9387

7,11

мушко

4823

3,66

женско

4564

3,45

25-29

Укупно

8965

6,79

мушко

4639

3,52

женско

4326

3,27

30-34

Укупно

8323

6,31

мушко

4272

3,24

женско

4051

3,07

35-39

Укупно

9035

6,85

мушко

4549

3,45

женско

4486

3,40

40-44

Укупно

9475

7,18

мушко

4628

3,51

женско

4847

3,67

45-49

Укупно

11321

8,58

мушко

5662

4,29

женско

5659

4,29

50-54

Укупно

10779

8,17

мушко

5227

3,96

женско

5572

4,21

55-59

Укупно

7278

5,52

мушко

3421

2,59

женско

3857

2,93

60-64

Укупно

7979

6,05

мушко

3637

2,76

женско

4342

3,29

65-69

Укупно

7875

5,97

мушко

3459

2,62

женско

4416

3,35

70-74

Укупно

6217

4,71

мушко

2520

1,91

женско

3697

2,80

75-79

Укупно

3795

2,80

мушко

1122

0,85

женско

2573

1,95

80-84

Укупно

1650

1,25

мушко

582

0,44

женско

1068

0,81

85-89

Укупно

529

0,40

мушко

158

0,12

женско

371

0,28

90-94

Укупно

171

0,13

мушко

47

0,03

женско

124

0,10

95 и више

Укупно

27

0,02

мушко

7

0,01

женско

20

0,01

непознато

Укупно

415

0,33

мушко

190

0,15

женско

225

0,17