Служба за буџетску инспекцију

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е !

Народна Скупштина Републике Србије, донела је Закон о буџетској инспекцији (''Службени гласник РС'', бр. 118/21), по којем је планирано да Министарство надлежно за послове финансија од јединица локалне самоуправе преузме запослена лица која су распоређена  на радним местима буџетских инспектора, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су у вези са обављањем послова буџетске инспекције, у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона. Предвиђено је да поменути Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику РС'', односно од 17.12.2021. године, а примењује се од 1. јануара 2023. године. 

Наведено значи да Служба за буџетску инспекцију града Зрењанина престаје са радом дана 01.01.2023. године. Лица која убудуће буду имала потребу да се по питањима буџетске инспекције обраћају надлежним органима, то могу учинити према Министарству финансија Владе Републике Србије - Сектору за буџетску инспекцију.