Обавештење о приватности

Ми ценимо вашу приватност и веома озбиљно приступамо безбедности и заштити података о личности. Сигурност и правилна употреба података о личности од изузетног су значаја како за наше кориснике, тако и за Градску управу града Зрењанина. Због тога је за нас јако важно да разумете на који начин и зашто обрађујемо податке о личности. 

Овим Обавештењем о приватности желимо да вас информишемо о томе које податке о личности прикупљамо, на који начин их обрађујемо и у које сврхе их употребљавамо. Такође, желимо да вам објаснимо и укажемо на права која имате у погледу ваших података о личности, као и да вас упутимо у то како та права можете да остварите. Обавештење не регулише права и обавезе, већ има за циљ да вас упути у то које личне податке обрађујемо, а у вези с пружањем услуга зашто и како их обрађујемо.

 

Правилник о заштити података о личности Градске управе града Зрењанина

 

Обавештење о колачићима (cookies)

Током коришћења било које странице на веб сајту zrenjanin.rs, Градска управа града Зрењанина може да сачува одређене информације путем колачића (''cookies'') на рачунар корисника и тиме омогући страници да кориснику прикаже информације које су прилагођене његовим потребама. Овај документ пружа детаљне информације о употреби колачића, методама управљања колачићима, као и како Градска управа Зрењанина „користи“ колачиће.
 
Шта је то колачић? 
Колачић је мала датотека која се чува на корисниковом рачунару у тренутку кад приступи одређеним интернет страницама. Колачићи омогућавају интернет страници да „упамти“ интересовања корисника, подешавања на страници, а према ономе што је корисник приликом посете страници бирао. Колачић сам по себи не садржи нити прикупља податке о личности, па Градска управа града Зрењанина није у могућности да идентификује физичко лице путем информација сачуваних у колачићу. Колачићи се налазе у меморији вашег претраживача и сваки обично садржи податке као што су нпр. назив сервера са ког је колачић послат, време трајања колачића и вредност (обично насумично генерисан јединствени број).
 
Које колачиће користимо и зашто?
Стриктно неопходни колачићи гарантују вам функције без којих нећете моћи да користите ову Интернет страницу и обезбеђују, између осталог, да вам буде приказана верзија странице са широкопојасном везом чија количина података одговара количини података коју омогућава ваша веза са Интернетом коју користите приликом приступа некој од функционалности интернет странице. Поред тога, ако промените страну, такав колачић врши пребацивање са протокола хттп на хттпс. Осим тога, ова врста колачића чува вашу одлуку у вези са употребом колачића на нашој Интернет страници.
Стриктно неопходни колачићи које користимо су:
• колачићи који се користе искључиво у сврху преноса комуникације преко интернета;
• стриктно неопходни да бисмо вам пружили услуге које сте изричито тражили (ако их искључите, нећемо бити у стању да вам пружимо тачно ону услугу коју сте захтевали).
 
Употреба Стриктно неопходних колачића у горе наведене сврхе заснована је на вашем легитимном интересу да обезбедите рад, приступ и прописно коришћење техничких могућности наше Интернет странице, као и да вам буду пружене услуге које сте изричито захтевали.
Колачићи за потребе статистике: Ти колачићи се употребљавају како би нам обезбедили статистичке податке о раду наше Интернет странице (као што су број посета или извори саобраћаја).
 
Како можете онемогућити колачиће?
Уколико желите, можете онемогућити чување колачића на вашем рачунару. Ипак, блокирање свих колачића могло би да има негативан утицај на коришћење многих интернет страница, па тако и  странице Градске управе града Зрењанина. Подешавања колачића могу да се контролишу и конфигуришу у вашем интернет претраживачу. Уколико желите да их избришете и онемогућите,  потребно је да ажурирате подешавања вашег интернет претраживача (информације о начину брисања и онемогућавања колачића потражите у свом интернет претраживачу одабиром опције за помоћ).
 
Више информација можете да пронађете и на следећим адресама:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutads.info/choices/
 
Градска управа града Зрењанина искључује сваку одговорност за било какав губитак функционалности услуга и квалитет садржаја на корисничким страницама у свим случајевима када корисник одабере другачија подешавања колачића од оних који су предефинисани.

 

Обавештење о обради података о личности

Ово обавештење се односи на обраду личних података од стране руковаоца Градске управе града Зрењанина .
 
Градска управа града Зрењанина обрађује личне податке само оних носилаца података са којима ступа у контакт у циљу обављања свог пословања, било тако што прикупља податке директно од ових лица  или где је применљиво, трећих лица.
 
Подаци о личности се од стране Градске управе града Зрењанина увек обрађују у складу са принципом ограничења рока чувања, у минималном временском периоду у коме је ради испуњење конкретне сврхе друштва битно да лица на која се подаци односе могу бити идентификована.
 
Правила о обради личних података од стране Градска управа града Зрењанина укључују, али се не ограничавају на, следеће главне категорије носилаца података о личности и врсте података о личности:
 
1. Запослени и лица ангажована ван радног односа, бивши запослени и пензионери
Градска управа града Зрењанина личне податке запослених лица и лица ангажованих ван радног односа, као и личне податке бивших запослених и пензионера и чланова њихових породица, обрађује пре свега у циљу извршења и поштовања меродавних прописа који регулишу поступање са овом врстом података, укључујући али се не ограничавајући на прописе из области рада и евиденција из области рада, пензијског, инвалидског, здравственог и социјалног осигурања, пореских и рачуноводствених прописа, прописа из области безбедности и заштите на раду.
 
Подаци запослених и других радно ангажованих лица се такође обрађују у мери у којој је то потребно како би био закључен и извршен одговарајући уговор са овим лицима. Подаци ове категорије лица се обрађују и по основу њиховог пристанка увек када је неопходно да такав пристанак буде прибављен према меродавним прописима, односно по основу легитимног интереса, када такав легитимни интерес постоји.
 
2. Лица која се пријављују за запослење, односно ангажовање ван радног односа или стручну праксу
Подаци лица која се пријављују за запослење, односно ангажовање ван радног односа или стручну праксу, обрађују се само у мери која је неопходна да би процес био спроведен на ефикасан начин, уз уважавање интереса Градске управе града Зрењанина и слобода, права и интереса тих лица.
 
3. Лица која улазе у пословни круг Градске управе града Зрењанина
Градска управа града Зрењанина има легитимни интерес да обрађује личне податке свих лица која улазе у пословни круг и пословне просторије Градске управе града Зрењанина, без обзира на то на којој се локацији налазе, и да води евиденције о овим посетама у складу са свим меродавним прописима, укључујући али се не ограничавајући на прописе који регулишу лично обезбеђење и видео надзор.
 
4. Пословни сарадници и физичка лица ангажована од стране пословних сарадника – правних лица
У циљу организације пословања, Градска управа града Зрењанина прикупља податке о личности како физичких лица која самостално поступају, тако и физичких лица која су запослена код пословних партнера (правних лица) и потенцијалних пословних партнера, односно лица која су код њих ангажована по другом основу. Предметна обрада се врши како у циљу закључења ових уговора, тако и у циљу њиховог извршења и испуњења свих законских обавеза које Градска управа града Зрењанина има са тим у вези. Уколико уговорна страна није физичко лице већ правно лица које га је ангажовало, Градска управа града Зрењанина ће имати легитимни интерес да обрађује личне податке у мери у којој је то неопходно да би уговор био извршен.
 
Подаци о личности пословних сарадника и физичких лица ангажованих од стране пословних сарадника могу се такође обрађивати ако су та лица дала валидан пристанак за сврху која није у вези са извршењем уговора, а у складу са меродавним прописима.
 
5. Физичка лица са којима се одржавају уобичајени и пригодни пословни и партнерски односи
Градска управа града Зрењанина обрађује податке физичких лица са којима се одржавају уобичајени и пригодни пословни и партнерски односи, како са појединцима тако и лицима која су ангажована или представљају друга правна лица, институције или органе власти, али само у мери која је неопходна и примерена за ову сврху (слање позива на прославе и догађаје, слање пригодних и уобичајених поклона слање промотивног материјала), и уз поштовање свих начела обраде података, меродавних прописа и интерних правила.
 
6. Фотографисање физичких лица на догађајима које организује Градска управа града Зрењанина
На догађајима које организује Градска управа града Зрењанина може правити фотографије на којима се налазе физичка лица – учесници догађаја, и то како из категорије запослених и других радно ангажованих лица, тако и трећих лица која се позивају на ове догађаје. Сматраће се да се обрада личних података на овај начин врши на основу легитимног интереса друштава да извештавају своје запослене, друга радно ангажована лица, пословне партнере и општу јавност, све док је таква обрада у складу са устаљеним и уобичајеним праксама у области пословања Градске управе града Зрењанина, при чему ће лица на које се подаци односи имати обезбеђена сва права према меродавним прописима.
 
 
Права лица чији подаци се обрађују
 
Физичка лица чији подаци се обрађују, у складу са применљивим прописима о заштити података о личности, могу остварити следећа права код Градске управе града Зрењанина:
 
• Право на информисаност
• Право на приступ/копију
• Право на исправку
• Право на ограничавање обраде
• Право на приговор
• Право на брисање / „право на заборав”
• Право жалбе
 
Да би се реализовало једно од горе наведених права, односно физичко лице нас може контактирати у било ком тренутку.
 
Уколико се обрада података о личности темељи на сагласности, односно физичко лице има право приговора или повлачења његове/њене сагласности у било ком тренутку, који ће важити у будућности. Законитост обраде на темељу сагласности до повлачења сагласности остаје непромењена. Дата сагласност може се, наравно, отказати на следећој адреси у било ком тренутку, и важиће и у будућности:
 
Градска управа града Зрењанина
Трг Слободе 10
23000 Зрењанин, Србија
тел: +381 23 315 0 111
E-mail: gradska.uprava@zrenjanin.rs
 
Осим тога, физичко лице чији подаци се обрађују има право приговора надзорном органу за заштиту података у вези са обрадом његових/њених података о личности. Контакт детаљи надлежног органа се могу наћи на страници https://www.poverenik.rs/sr/.
 
Заштита података - Формулари