Планови генералне регулације

 

План генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине, односно града, односно града Београда, када је то предвиђено просторним планом јединице локалне самоуправе. За јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

План генералне регулације ''Берберско-болница'' пречишћен текст

(''Службени лист града Зрењанина'' број 23/20)

текстуални део

1.83 МБ

намена површина

1.67 МБ

План генералне регулације ''Багљаш'' пречишћен текст

(''Службени лист града Зрењанина'' број 22/20)

текстуални део

1.21 МБ

намена површина

3.97 МБ

План генералне регулације ''Доља'' пречишћен текст

(''Службени лист града Зрењанина'' број 21/20)

текстуални део

1.59 МБ

намена површина

2.10 МБ 

План генералне регулације насељеног места Клек

("Службени лист града Зрењанина" број 23/19)

текстуални део

2.36 МБ

намена површина

774 КБ

План генералне регулације насељеног места Клек

''Службени лист града Зрењанина'' бр. 23/19 и 2/20

текстуални део 553 КБ
намена површина 773 КБ

План генералне регулације насељеног места Меленци

''Службени лист града Зрењанина'' бр. 2/20

текстуални део 1.57 МБ
намена површина 2.07 МБ

Измена и допуна  Плана генералне регулације "Мала Америка"

("Службени лист града Зрењанина" број 15/15, 29/18) 

текстуални део

726 КБ 

намена површина

 1.07 МБ

План генералне регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 15/15)

текстуални део

1.242 КБ

намена површина

1.424 КБ

План генералне регулације насељеног места Лазарево
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 35/17)

текстуални део

2,42 МБ

намена површина

14,4 МБ

План генералне регулације ''Мужља'' у Зрењанину
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 5/16)

текстуални део

960 КБ

намена површина

1.881 КБ

План генералне регулације „Граднулица” у Зрењанину

(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 8/15)

намена површина

5.95 МБ

текстуални део

912 КБ

Измена и допуна плана генералне регулације ''Граднулица'' - пречишћен текст

(''Службени лист града Зрењанина'' број 8/15, 14/18)

намена површина

1.14 МБ

текстуални део

623 КБ

План генералне регулације ''Центар''

(''Службени лист града Зрењанина'' број 19/2016)

намена површина

563 КБ

текстуални део

895 КБ

 План генералне регулације „Југоисток” у Зрењанину

(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 32/14)

намена површина

16 МБ

текстуални део

 1.62 МБ

Измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток''

(''Службени лист града Зрењанина'' број 32/14, 24/18)

намена површина

4.82 МБ

текстуални део

131 КБ

Измена и допуна Плана генералне регулације '' Југоисток'' у Зрењанину

(''Службени лист града Зрењанина'' број 32/14, 24/18 и 32/19)

текстуални део

656 КБ

намена површина

9.35 МБ