Планови генералне регулације

 

План генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине, односно града, односно града Београда, када је то предвиђено просторним планом јединице локалне самоуправе. За јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

План генералне регулације ''Берберско-болница''

(''Службени лист града Зрењанина'' број 23/20 - пречишћен текст, 11/22)

текстуални део 580 KБ
намена површина 3.6 МБ

План генералне регулације насељеног места Ечка

(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 25/21)

текстуални део 9.12 МБ
намена површина 1.49 МБ

План генералне регулације ''Мала Америка''

(''Службени лист града Зрењанина'' број 15/2015, 29/18 и 16/21)

текстуални део 398 КБ
намена површина 1 МБ

План генералне регулације насељеног места Арадац

(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 16/21)

текстуални део 1 МБ
намена површина 3 МБ

План генералне регулације „Граднулица” у Зрењанину

(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 5/21- пречишћен текст)

текстуални део 738 КБ
намена површина 1.21 МБ

План генералне регулације „Југоисток” у Зрењанину

(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 5/21- пречишћен текст)

текстуални део 1.34 МБ
намена површина 4.69 МБ

План генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину

(''Службени лист града Зрењанина'' број 5/21- пречишћен текст)

текстуални део 628 КБ
намена површина 529 КБ

План генералне регулације насељеног места Елемир

(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 32/20)

текстуални део 9.57 МБ
намена површина 1.32 МБ

План генералне регулације ''Берберско-болница'' пречишћен текст

(''Службени лист града Зрењанина'' број 23/20)

текстуални део

1.83 МБ

намена површина

1.67 МБ

План генералне регулације ''Багљаш'' пречишћен текст

(''Службени лист града Зрењанина'' број 22/20)

текстуални део

1.21 МБ

намена површина

3.97 МБ

План генералне регулације ''Багљаш''

(''Службени лист града Зрењанина'' број 22/20 -  пречишћен текст, 7/22)

текстуални део 752 КБ
намена површина 4.71 МБ

План генералне регулације ''Доља'' пречишћен текст

(''Службени лист града Зрењанина'' број 21/20)

текстуални део

1.59 МБ

намена површина

2.10 МБ 

План генералне регулације насељеног места Клек

("Службени лист града Зрењанина" број 23/19)

текстуални део

2.36 МБ

намена површина

774 КБ

План генералне регулације насељеног места Клек

''Службени лист града Зрењанина'' бр. 23/19 и 2/20

текстуални део 553 КБ
намена површина 773 КБ

План генералне регулације насељеног места Меленци

''Службени лист града Зрењанина'' бр. 2/20

текстуални део 1.57 МБ
намена површина 2.07 МБ

Измена и допуна  Плана генералне регулације "Мала Америка"

("Службени лист града Зрењанина" број 15/15, 29/18) 

текстуални део

726 КБ 

намена површина

 1.07 МБ

План генералне регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 15/15)

текстуални део

1.242 КБ

намена површина

1.424 КБ

План генералне регулације насељеног места Лазарево
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 35/17)

текстуални део

2,42 МБ

намена површина

14,4 МБ

План генералне регулације ''Мужља'' у Зрењанину
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 5/16)

текстуални део

960 КБ

намена површина

1.881 КБ