Туристички потенцијали околине

Основу развоја излетничког туризма у окружењу Зрењанина чини локалитет Лукино Село – Ечка, који је најатрактивнији по квалитету, бројности и разноврсности фактора туристичке понуде..

На самом уласку у резерват природе ''Стари Бегеј – Царска бара'' подигнут је јединствени етно-комплекс ''Тигањица'', са преноћиштем, рестораном, мини зоо-вртом и пратећим садржајима. Специјални резерват природе ''Стари Бегеј – Царска бара'' пружа могућност за развој туризма везаног за тзв. посебна интересовања (фото сафари, посматрање птица као хоби).

Бања Русанда, осим здравственог нуди могућност и излетничког туризма, у пријатном амбијенту борове и липове шуме. Излетиште на Тиси опремљено је садржајима потребним за купање и рекреацију.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/341/Etno-selo_Tiganjica_u_Stajicevu_965.jpg
  • /uploads/attachment/strana/341/Fontana_u_parku_Banje_Rusande_u_Melencima_407.jpg
  • /uploads/attachment/strana/341/Izletiste_na_reci_Tisi_457.jpg
  • /uploads/attachment/strana/341/Jezero_i_Banja_Rusanda_u_Melencima_640.jpg
  • /uploads/attachment/strana/341/Kupaliste_na_reci_Tisi_947.jpg
  • /uploads/attachment/strana/341/Motiv_iz_Banje_Rusande_126.jpg
  • /uploads/attachment/strana/341/Motiv_sa_Carske_bare_2_759.jpg
  • /uploads/attachment/strana/341/Motiv_sa_Carske_bare_3_225.jpg
  • /uploads/attachment/strana/341/Pravoslavna_crkva_u_Orlovatu_42.jpg
  • /uploads/attachment/strana/341/IMG_3117_475.jpg