Odmiču radovi na izgradnji kompleksa "Jezero 2"

Zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić i član Gradskog veća zadužen za komunalne delatnosti Imre Fazekaš posetili su juče jedno od najvećih gradskih gradilišta – Jezero 2 "Begejske petlje". Realizacija ovog najznačajnijeg aktuelnog projekta iz oblasti komunalne infrastrukture – uređenje i revitalizacija Jezera 2 "Begejske petlje" – započela je sredinom jula ove godine, a po oceni predstavnika lokalne samouprave, projektanata i izvođača radova, radovi dobro napreduju i maksimalno se koriste povoljni vremenski uslovi.
 
 
- Završeni su radovi na vađenju mulja iz jezera, čije su naslage negde iznosile i do 70 centimetara, a u toku su radovi na formiranju obalnih kosina, i to na delu prema "Maloj Americi", gde će biti plaže. Cilj nam je da do predstojeće zime završimo zemljane radove na uređenju korita jezera – rekao je Goran Krstić, inženjer JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" zadužen za održavanje sistema "Begejske petlje" i jedan od projektanata kompleksa "Jezero 2".
 
      
 
Da su u toku intenzivni radovi na ovoj lokaciji uverio se i zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić, koji je rekao da je uređenje jezera bilo predviđeno još 1985. godine, a da su se sada konačno stekli uslovi da Zrenjaninci dobiju atraktivno kupalište i prostor za odmor i rekreaciju gotovo u centru grada. 
 
-  Doskorašnje ruglo grada pretvara se u oazu za uživanje koja će biti potpuno infrastrukturno opremljena, i sa pratećim sadržajima, i što je najznačajnije, kupalište će biti u potpunosti bezbedno i kontrolisano od strane gradskih službi, počev od kvaliteta vode u jezeru do fizičkog obezbeđenja samog prostora – istakao je zamenik gradonačelnika Zrenjanina. 
 
 
Projektom uređenja "Jezera 2" predviđeno je kompletno uređenje javnih površina lokaliteta - korita jezera, obala, kao i šetališta oko jezera s pratećim mobilijarom. Nagib obalne kosine izvodi se u razmeri 1:6, što znači da će obala biti blaga, nasuta šljunkom i prilagođena za kupanje, a biće kapaciteta od oko 10 hiljada kupača. Voda u jezeru biće prvog kvaliteta, jer će u njega stizati nakon prolaska kroz primarne i sekundarne prečistače, i biti, praktično, u rangu vode za piće. Rok za kompletnu realizaciju projekta je tri godine, a očekivanja projektanata i predstavnika lokalne samouprave su da taj rok realno može biti i do 2010. godine. 
 
Vrednost investicije je oko 2 miliona evra. Sredstva su obezbeđena iz Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a radove obavlja konzorcijum "Hidroinvest DTD" iz Novog Sada.