Upis u matične knjige rođenih za Rome

Visoki komesarijat UN za izbeglice UNHCR započeo je pre dve nedelje sprovodjenje projekta "Društveno uključivanje i pristup ljudskim pravima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Zapadnom Balkanu". Povodom implementacije projekta, održan je sastanak u Gradskoj kući u Zrenjaninu na kom je sa zamenikom gradonačelnika Zrenjanina Goranom Kaurićem, predstavnicima romske zajednice i organizacije "Praksis" razgovarala Sonja Barbul, romski asistent UNHCR.
 
 
Raseljeni Romi predstavljaju najugroženiji segment raseljeničke populacije. U Srbiji živi 23.164 registrovanih interno raseljenih Roma, a pretpostavlja se da se oko 20.000 nije ni registrovalo kao raseljeno usled nedostatka odgovarajućih dokumenata. Oni žive u nehigijenskim naseljima pod stalnom pretnjom od raseljavanja, ophrvani problemima pristupa osnovnim socio-ekonomskim pravima. 26,6% interno raseljenih Roma ne poseduje lična dokumenta, čime im je onemogućen pristup pravima, a što dovodi do situacije de facto apatridije. U praksi to znači da, uprkos zvaničnom priznavanju državljanstva, pristup Roma pravima koja proističu iz državljanstva biva ograničen u značajnoj meri.
 
 
Iz navedenih razloga Evropska unija je obezbedila sredstva u iznosu od 1 milion EUR, namenjena upisu u matične knjige rodjenih, naknadnoj registraciji i pravnoj pomoći Romima - domicilnom stanovništvu, raseljenim licima i povratnicima iz readmisije. Pored Srbije, korisnici pomenutih sredstava su Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Kosovo. Za implementaciju projekta koji će se sprovoditi u narednih 18 meseci, Srbija je dobila oko 400.000 EUR. UNHCR će deo ovog projekta sprovoditi u saradnji sa UNICEF-om, čiji se projekat "Univerzalna registracija rođenja" već sprovodi u 10 opština na teritoriji Srbije.
Zrenjanin je jedan od gradova u Srbiji u kojem se projekat "Društveno uključivanje i pristup ljudskim pravima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana na Zapadnom Balkanu" realizuje, a prema rečima članice organizacije "Praksis" koja će raditi sa zainteresovanim licima na terenu, Ivane Stankov, pravna pomoć koju će stručna lica pružiti Romima osnova je za dalje ostvarivanje njihovih prava.