Održana 10. sednica Gradskog veća

Pod predsedavanjem zamenika gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kaurića, danas je održana 10. sednica Gradskog veća, sa dnevnim redom koji je obuhvatio 11 tačaka. Članovi veća jednoglasno su utvrdili predlog Odluke o mesnim zajednicama, kojom se ista usklađuje sa odredbama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije i odredbama Statuta Grada Zrenjanina. Utvrđeno je i nekoliko predloga odluka o izmenama već postojećih odluka, a iz formalnih razloga, gde je odrednica "Opština Zrenjanin" zamenjena sa "Grad Zrenjanin". Radi se o Odluci o održavanju komunalne higijene, Odluci o načinu i uslovima poveravanja obavljanja komunalnih delatnosti na teritoriji opštine Zrenjanin, Odluci o izmenama i dopunama Odluke o pijacama i Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje zabavnih igara, igara na sreću, udruženja građana i političkih stranaka. 
 
Gradski većnici prihvatili su Informaciju o ostvarenim javnim prihodima i izvršenim javnim rashodima u periodu januar – septembar 2008. godine. Istaknuto je da su bruto naplaćeni javni prihodi u ovom periodu u iznosu 8.098.151.111 dinara, što je povećanje za 19,13% u odnosu na isti period 2007. godine. Pri tom je procenat učešća Republike povećan u 2008. godini za 0,8%, a procenat učešća Pokrajine neznatno smanjen. Uočeno je i povećanje učešća budžeta Grada Zrenjanina u ukupno naplaćenim prihodima za 0,15%. U obrazloženju ove Informacije stoji, između ostalog, da je od početka godine, pa do konstituisanja kao Grada, Zrenjanin funkcionisao kao opština, i da sama promena "opština-grad" nije, do 30.09.2008. godine uticala na ostvarivanje javnih prihoda.