Zajednička strategija razvoja Banata

Sporazum o saradnji tri banatska upravna okruga iz Srbije i dve rumunske županije sa područja Banata potpisan je u Temišvaru.
 
Sporazum su sa naše strane potpisali načelnici Severnobanatskog okruga Branislav Bajić, Srednjobanatskog Tanja Dulović i Južnobanatskog Ivica Žarkov, a u ime rumunske strane prefekti županija Karaš Severin Oktavian Cunea i Timiš Mirčea Bakala. Na svečanosti je predstavljena "Strategija ekonomskog razvoja Banata 2010–2015. godine", nastala iz projekta "Regionalni centar za održivi razvoj Banata", koji su partnerski prethodne dve godine realizovale privredne komore županija Timiš i Karaš Severin, te Regionalne privredne komore Kikinda, Zrenjanin i Pančevo.
 
 
 
Na izradi dokumenta radili su stručni timovi svih pograničnih regionalnih privrednih komora sa Menucom Jovesku i Horia Livijum Popom na čelu. Jedna od bitnih stavki Strategije ekonomskog razvoja Banata je otvaranje novih drumskih graničnih prelaza, pre svega onog kod Kikinde, Nakovo – Lunga, što je i rumunska strana potvrdila svojim parafom na otvoreno pismo Vladama Srbije i Rumunije još oktobra 2008. godine.
 
Potpisivanju sporazuma prisustvovali predsednik Regionalnog saveta za razvoj županije Timiš Konstantin Ostafićuk i generalni konzul Srbije u Temišvaru Dragomir Radenković, kao i predstavnici privrednih komora Temišvara, Rešice, Pančeva, Zrenjanina i Kikinde.
 
(tekst i fotografija preuzeti iz lista "Dnevnik")