Grad podneo Predlog za pokretanje stečaja nad Zrenjaninskom industrijom piva

Grad Zrenjanin podneo je  Privrednom sudu Zrenjanin Predlog za pokretanje stečajnog postupka nad AD ZIP Zrenjanin, a na ime troškova uplaćeno je 200.000 dinara.
Gradonačelnik dr Mileta Mihajlov kaže da Gradska uprava čini sve kako bi zaštitila imovinu Grada i radnika, a da je odluka o podnošenju Predloga za pokretanje stečajnog postupka doneta nakon sastanka sa pravobraniocem i radnicima zrenjaninske pivare, održanog u Gradskoj kući u sredu, 9. juna.

 


Tada je rečeno da je nad ZIP-om pokrenut prethodni stečajni postupak, odnosno da je Poreska uprava dostavila Privrednim sudovima spisak svih firmi nelikvidnih duže od dve godine, što je slučaj sa pivarom.

 


Radnicima je objašnjeno da se Prethodni stečajni postupak okončava 14. juna, te da ukoliko do tada niko ne pokrene stečaj, odnosno ne uplati troškove za predaju stečajnog postupka Zrenjaninska industrija piva će se brisati iz registra, što praktično znači da ne bi ni postojala.
Pokretanjem stečaja, ocenjeno je na tom sastanku, dala bi se nova šansa Zrenjaninskoj fabrici piva, a time bi bili i stvoreni uslovi za namirenje potraživanja radnika.
- Predlogom za pokretanje stečajnog postupka traženo je da se odrede mere obezbeđenja imovine i dokumentacije ZIP zbog opasnosti od oštećenja, otuđenja i umanjenja vrednosti imovne stečajnog dužnika, te uvođenje odmah u dužnost privremenog stečajnog upravnika – rekao je danas Vladimir Stiljkovski.
O Predlogu za pokretanje stečaja zrenjaninski Privredni sud doneće odluku u roku od tri dana.