Vasin: Tri osnovna razloga zbog kojih je BEK ostao bez subvencija

Povodom izjava direktora BEK-a Žarka Milidragovića o razlozima zbog kojih je poništena odluka o dodeli subvencija ovoj firmi od strane Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, oglasio se danas pokrajinski sekretar Milorad Vasin.
On je naveo niz razloga zbog kojih je odluka o dodeli subvencija u iznosu od 15,6 miliona dinara stavljena van snage.
- Prvi razlog je taj što hipoteka koja je podnešena kao garancija za dodelu sredstava u iznosu od 15,6 miliona, po nama, nije validna, ne odgovara iznosu novca koji bi bio izdvojen, jer ne postoji odluka poverilaca koji su vrlo validni u slučaju BEK-a, budući da se firma nalazi u stečajnom postupku -  rekao je Vasin.

 


Drugi razlog, kako je naveo, jeste reakcija javnog mnjenja u Zrenjaninu, indicije i pozivi nakon donošenja odluke, gde im je ukazivano na određene probleme u poslovanju BEK-a u poslednjih nekoliko godina.
Vasin kaže da je sekretarijatu ukazivano na mnoge obaveze prema pravnim i fizičkim licima koje BEK nije ispunio, nakon čega je pokrenuta jedna vrsta internog ispitivanja tih činjenica.
- Treći razlog je naša želja i naša obaveza da se sredstva koja se izdvajaju iz budžeta, sredstva poreskih obveznika, ne upućuju u rizična zaposlenja, a sve okolnosti, dokumenta koja smo imali od nadležnih državnih organa pokazuju da ovde postoje indicije da bi pare mogle biti nenamenski utrošene – naveo je Vasin, istakavši  da je siguran da "priča gospodina Milidragovića, direktora BEK-a da ne zna razloge zbog kojih je subvencija stavljena van snage nije tačna", jer su mu ti razlozi i sva dokumenta do kojih su došli predočeni.
 


- Jasno je da bi se ovde radilo o upućivanju novca u rizične poslove, a priča da bi sa tih 15,6 miliona dinara bili rešeni svi problemi BEK-a, počev od novca koji se duguje za renoviranje BEK-a, koji je ogroman, do plata zaposlenih, doprinosa, je nerelevantna i netačna, jer je za rešavanje svih tih problema potreban mnogo veći novac. Zbog svega toga želim da uputim poruku radnicima BEK-a da ne veruju pričama da bi se sa 15,6 miliona svi njihovi problemi rešili. Neka samo izračunaju mesečni platni fond potreban za njihove zarade, i koliko košta renoviranje koje nije plaćeno, pa će im biti jasno da bi tih 15,6 miliona zakrpilo samo jednu malu rupu u poslovanju BEK-a – istakao je Vasin.
On je naveo da ukoliko BEK bude u vremenskom periodu od 6 meseci do godinu dana poslovao pozitivno i budu poštovana prava zaposlenih, ne bude poverilaca i dužnika koliko ih danas ima, Pokrajinski sekretarijat za rad i zapošljavanje je spreman da pomogne BEK-u kao što pomaže i drugim preduzećima 
Gradonačelnik Zrenjanina dr Mileta Mihajlov je naglasio da je cilj lokalne samouprave da se zaposli što više ljudi, ali da se sredstva dodeljena u tu svrhu moraju utrošiti po zakonu, a sve što se radi mora biti transparentno.