Obuka za preduzetnike iz zrenjaninske BID zone

U multimedijalnoj sali Gradske kuće održana je konferencija za novinare na kojoj su o realizaciji Projekta Poslovnog udruženja "Zona unapređenog poslovanja(Zrenjanin) - Jačanje kapaciteta zona unapređenog poslovanja u Srbiji"  govorili eksperti iz Velike Britanije, koji će uzeti učešće u projektu, kao i predstavnici donatora, Grada Zrenjanina i projektnog tima.
Vesna Piščević, menadžerka projekta, kaže da su prve aktivnosti započele 18. jula, kada je i potpisan projekat.
- Prvi deo realizacije bio je posvećen pripremama i predaktivnostima, do ovog trenutka manje vidljivim. Sada imamo posetu britanskog partnera koji treba da ustanovi kakvo je činjenično stanje u našoj BID zoni i na nacionalnom nivou, a na osnovu tih informacija biće pripremljena obuka za preduzetnike iz naše BID zone i svih menadžera iz Srbije gde bi, kroz ozbiljan trening, imali mogućnost da naučimo evropski model BID-ova, jer su naši u Srbiji formirani po američkom. To će biti prilika da steknemo nova iskustva i upoznamo se sa drugačijim modelima. Obuka će biti u decembru, a težnja je da povećamo kapacitet svih BID-ova u Srbiji i da osnujemo asocijaciju BID-ova – objasnila je Piščević, napominjući da u Srbiji postoji tek devet  zona unapređenog poslovanja.

 


Goran Kaurić podsetio je da je BID zona u Zrenjaninu formirana 2003. godine i da je to prva Zona unapređenog poslovanja u Srbiji.
 - To je najbolji vid saradnje privatnog i javnog sektora, a rezultat te saradnje je sređivanje centralne ulice grada, javne rasvete u centralnoj zoni, kao i sređivanje fasada. Zona ima smisao, jer poboljšava konmunikaciju javnog i privatnog sektora, ali i nas sa preduzetnicima koji posluju u njoj. Drago mi je što naša zona ima preko 200 članova i nadam se da će zahvaljujući radu zone biti poboljšan kvalitet života u našem gradu – rekao je Kaurić.
Džeki Rajli, nacionalna BID direktorka za Veliku Britaniju, kaže da njihova studijska poseta ima za cilj upoznavanje sa radom zona u Zrenjaninu i drugim gradovima u Srbiji.
- BID ovde ima dobru reputaciju i dobar odnos lokalne vlasti i preduzetnika, ljudi uglavnom trebaju da shvate na koji način mogu da doprinesu razvoju i da rade u partnerstvu – kazala je ona.
Vrednost celokupnog projekta je 123.481,80 evra. Evropska unija, u okviru Projekta "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU", učestvuje u finansiranju sa 109.133,21 evra.
Krajnji cilj projekta je poboljšanje javno-privatnih partnerstava kroz aktivnu saradnju između opština i lokalnog privatnog sektora, a prema britanskom modelu. U periodu od godinu dana planirano je organizovanje Nacionalne konferencije i treninga, kao i studijsko putovanje u Veliku Britaniju, u cilju jačanja kontakata, transfera znanja i međusobne razmene iskustava.