Prezentovan Nacrt Lokalnog plana za borbu protiv korupcije

Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa "Javno zagovaranje u praksi", realizuje projekat izrade Lokalnih planova za borbu protiv korupcije u Zrenjaninu, Kragujevcu, Nišu i Požegi. Ovaj jednogodišnji pilot-projekat u Zrenjaninu se realizuje uz podršku Zrenjaninskog edukativnog centra (ZEC), koji je koordinirao aktivnosti na lokalnom nivou.
 
Tim povodom, u zrenjaninskoj Gradskoj kući danas je javnosti prezentovan Nacrt Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. U radu skupa učestvovali su Jelena Leskovac, predstavnik ISC, Aleksandar Vlatković, konsultant BIRODI, Zoran Gavrilović, direktor programa "Društvo protiv korupcije", BIRODI, Radoslava Aralica, predstavnik ZEC i Nebojša Tasić, šef Odseka za program obuke Agencije za borbu protiv korupcije. Prisutne je pozdravio predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton. On je rekao da je cilj izrade Lokalnog plana uspostavljanje održivog modela borbe protiv korupcije u Zrenjaninu, ali i čitavoj Srbiji.
- Ono što treba da nam služi na čast jeste da ćemo biti među četiri sredine u Srbiji i prvi u Vojvodini koji će dobiti Lokalni plan za borbu protiv korupcije. Ova tema se nama, političarima, nameće kao prioritet u delovanju, jer smo, tokom poslednje dve decenije, imali puno primera koruptivnog delovanja u samoj politici, ali i u drugim oblastima društva – istakao je Marton.
 
 
- Cilj ovih planova jeste da se na lokalnom nivou, koji je još uvek nedovoljno "pokriven" borbom protiv korupcije, razviju efikasni mehanizmi za borbu protiv korupcije. Ono što je naš cilj jeste da u čitav proces, osim lokalne samouprave, uključimo i civilni sektor i građane, pa se tako planira i osnivanje lokalnog antikorupcijskog foruma, tela koje će, po njegovom usvajanju, da koordinira i primenjuje akcioni plan – naveo je Zoran Gavrilović, direktor programa "Društvo protiv korupcije".
 
On je potom i prezentovao Nacrt Lokalnog plana, za čiju izradu su okvir predstavljali Ustav Srbije, Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakon o lokalnoj samoupravi i međunarodne konvencije i strategije. Važan deo normativnog okvira za izradu Nacrta plana je i Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije.
 
 
Lokalni plan za borbu protiv korupcije ide u susret predstojećim procesima decentralizacije u okviru koje će značajan broj nadležnosti i ovlašćenja sa republičkog nivoa vlasti biti prenet na lokalne samouprave.
 
U proteklih osam meseci (mart - oktobar) je realizovano istraživanje "Mapa antikoruptivnog aktivizma", kojim je utvrđeno stanje kapaciteta za borbu protiv korupcije u Zrenjaninu i koje je poslužilo da se izaberu predstavnici radne grupe za izradu lokalnog plana za borbu protiv korupcije na principima demokratske participacije. Zatim se pristupilo izradi Nacrta Lokalnog plana borbe protiv korupcije, kojem je prethodila analiza stanja i perspektiva borbe protiv korupcije koje je sprovela Radna grupa, u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja. Na kraju, kroz konsultativni proces, u okviru koga je održano 11 sastanaka, je definisan i jednoglasno usvojen od strane članova Radne grupe sadržaj Nacrta Lokalnog plana borbe protiv korupcije Grada Zrenjanina. O Lokalnom planu za borbu protiv korupcije Grada Zrenjanina će se izjasniti i odbornici Skupštine grada do kraja godine.
 
Nacrtom plana za borbu protiv korupcije se predviđa osnivanje Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) koji bi činili: stalni članovi - sa pravom odlučivanja (članovi Radne grupe za izradu Lokalnog plana, a u budućnosti i dobitnici godišnjih nagrada za borbu protiv korupcije iz redova predstavnika lokalne samouprave, civilnog društva, medija i građana) i članovi po pozivu (predstavnici antikorupcijskih tela, predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija koje su posvećene borbi protiv korupcije kao i stručnjaci za borbu protiv korupcije. "Članovi po pozivu" bi imali jedino pravo glasa prilikom izbora dobitnika nagrada za borbu protiv korupcije. LAF će biti telo koje je zaduženo za sprovođenje Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Zrenjanina.
 
 
Predložene mere u Nacrtu lokalnog plana za borbu protiv korupcije su u funkciji analize i prevencije korupcije s jedne strane, a sa druge strane unapređenja građanskog aktivizma i participacije građana, kao i unapređenja komunikacije i izgradnje poverenja u organe lokalne samouprave. Shodno tome mere u planu su podeljene u dve grupe, one koje doprinose direktno borbi protiv korupcije (antikorupcijske mere) i one koje treba da obezbede što bolji ambijent za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (mere društvenog konteksta).
 
U želji da se unapredi i kvalitativno doprinese javnoj raspravi o ovom dokumentu, Nacrt Lokalnog plana borbe protiv korupcije će biti objavljen na internet stranici www.birodi.rs počev od 20.11.2010. godine, kao i na zvaničnim prezentacijama organa lokalne samouprave i ustanova Grada Zrenjanina koje izraze spemnost za to.
 
Uz prezentaciju Nacrta plana za borbu protiv korupcije Grada Zrenjanina, građanima će biti dostupna i Peticiona anketa u funkciji ispitivanja stavova o stanju korupcije i borbe protiv korupcije u Zrenjaninu, tako i o samom Nacrtu plana za borbu protiv korupcije u Zrenjaninu, uz mogućnost davanja predloga u vidu mera. Za sva pitanja, sugestije i ideje na raspolaganju je e-mail gradoviprotivkorupcije@birodi.rs
 

Pogledajte Nacrt Lokalnog plana za borbu protiv korupcije Grada Zrenjanina

 

Učestvujte u anketi: http://www.tvojstav.com/input/OKXoROPEkq1xzJz8onQ1

 

Nacrt plana i link ka anketi dostupni su i na stranici E-uprava/Dokumenti za preuzimanje