Univerzitetski program radne prakse u jedinicama lokalne samouprave

Univerzitet u Novom Sadu i Skupština AP Vojvodine zajednički organizuju Univerzitetski program radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine u 2010/2011. godini. Tim povodom, raspisan je Konkurs za 45 učesnika Programa, koji će obavljati radnu praksu (decembar 2010. – jul 2011, 15 časova nedeljno), u jednoj od jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine i u javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač skupština jedinice lokalne samouprave. Radna praksa će započeti nakon konačnog odabira učesnika Programa.
 
 
Učešće u Programu, kako ističu organizatori, predstavlja jedinstvenu priliku za sticanje radnog iskustva i praktičnog znanja o funkcionisanju lokalne uprave kao i za dodatnu edukaciju kroz radionice koje se organizuju u okviru Programa. Program radne prakse je volonterskog karaktera. Učesnici koji su uspešno završili učešće u Programu primiće novčanu nagradu, kao i sertifikat o učešću u Programu.
 
U skladu sa principom jednakih mogućnosti, ohrabruju se žene, pripadnici nacionalnih manjina kao i osobe sa invaliditetom da se prijave na Konkurs.
 
Prilikom selekcije kandidata za učešće u Programu prednost imaju kandidati sa mestom prebivališta u jedinici loklane samouprave u kojoj se sprovodi radna praksa.
 
Konkurs je otvoren do 22. novembra.
 
Uslovi prijavljivanja, potrebna dokumentacija i prijavni formular mogu se pronaći na stranici sajta Grada Zrenjanina: E-uprava / Konkursi i obaveštenja