Međunarodni dan osoba s invaliditetom

U Srbiji i svetu danas se obeležava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Prema procenama Ujedinjenih nacija, 10 odsto ukupne svetske populacije čine osobe sa nekim oblikom invaliditeta, u Srbiji takvih osoba ima oko 800.000, a u Zrenjaninu više od hiljadu. Nažalost, ove se osobe svakodnevno susreću s otvorenom ili prikrivenom diskriminacijom, od kretanja po javnim površinama, pristupanja javnim objektima i ustanovama, do problema u školovanju, zapošljavanju i na radu. 
 
Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton saopštava da svi segmenti društva moraju biti svesni  potrebe poboljšanja položaja osoba s invaliditetom i da tu civilizacijsku obavezu ima i lokalna samouprava u Zrenjaninu.
- Na predstojećoj sednici Skupštine grada, naredne srede, pred odbornicima će se naći predlog rešenja o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za unapređenje položaja osoba s invaliditetom. Ovo predstavlja kvalitativan iskorak u našim nastojanjima da se izabranim predstavnicima organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom omogući da saradnju sa lokalnom samoupravom podignu na viši nivo i time lakše rešavaju svoje probleme. Apelujem i ovom prilikom na zakonodavnu vlast u Republici Srbiji da što pre sve propise iz ove oblasti uskladi s Evropskom poveljom o pravima osoba s invaliditetom, a izvršna vlast da ih dosledno primenjuje - kaže se u saopštenju predsednika Skupštine grada Zrenjanina Aleksandra Martona.
 
Međunarodni dan osoba s invaliditetom obeležava se svake godine, 3. decembra, radi promovisanja ljudskih prava svih ljudi s invaliditetom. Ovaj se dan obeležava u svetu od 1993. godine, kada je Komisija UN za ljudska prava pozvala, u rezoluciji od marta iste godine, sve svoje članice da toga datuma "istaknu cilj postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudelovanja osoba s invaliditetom u društvu".