Održana sednica Skupštine grada - novi zaključak u slučaju IPOK

Скупштина
Odbornici Skupštine grada Zrenjanina danas su zasedali po 28. put u ovom sazivu. Sednici je prisustvovao 61 odbornik. 
 
Početak sednice protekao je u utvrđivanju dnevnog reda, iznošenju predloga za njegovu dopunu i diskusiji oko problema IPOK-a, čiji su radnici i predstavnici sindikata prisustvovali zasedanju. 
 
Nakon što je Skupština uvrstila kao prvu tačku dnevnog reda Izveštaj Anketnog odbora o utvrđivanju činjeničnog stanja u privatizaciji i reorganizaciji  ''IPOK''-a  D.O.O. Zrenjanin, predsednik Anketnog odbora Miroslav Tubić saopštio je da izveštaj nije u potpunosti dovršen, da nisu obavljeni svi planirani razgovori i dobijene sve neophodne informacije, zatražio da se to učini tokom narednih petnaest dana, do narednog zasedanja Skupštine grada, i predložio odgovarajući zaključak. 
 
Po odobrenju Skupštine grada, odbornicima se obratila i Lidija Radin, predsednica Samostalnog sindikata IPOK, koja je rekla da Anketni odbor nije dostavio sve relevantne činjenice u vezi sa reorganizacijom preduzeća i takođe predložila dodatni rok za dopunu izveštaja. 
 
Predsednik odborničke grupe Srpske radikalne stranke, Saša Santovac, naglasio je da se rešenje problema mora tražiti u Beogradu, odnosno u relevantnim državnim institucijama. Grad Zrenjanin, dodao je on, može da pruži odgovarajuću podršku naporima radnika IPOK-a i da inicira odlazak predstavnika lokalne samouprave, odborničkih rgrupa i sindikata na razgovor u nadležne državne institucije, kao i da o tome donese odgovarajući zaključak. Ovaj predlog podržala je i odbornica SDP-Ravnopravnost Milena Prstojević.   
 
Nakon usaglašavanja stavova predsednika odborničkih grupa i predstavnika IPOK-a, Skupština grada jednoglasno je usvojila Zaključak o daljim merama koje će preduzimati u cilju oporavka ovog preduzeća.
 
Sa dnevnog reda sednice, na predlog predsednika Odborničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine Predraga Perkića, skinuta je tačka Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za kontrolu utroška sredstava u vezi finansiranja izgradnje nove kotlarnice u JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin. Prethodno se Skupštini obratio direktor preduzeća, Vladimir Tešić, koji je rekao da je izveštaj o utrošku sredstava urađen, da je isti usvojio i Upravni odbor, kao i da ga proverava budžetski inspektor, te je predložio da se izveštaj prezentuje odbornicima na narednoj sednici. 
 
U nastavku sednice, većinom glasova usvojen je Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije ''Obilaznog puta oko Zrenjanina-Obilaznice'', predlozi odluka o uvođenju samodoprinosa i raspisivanju referenduma u naseljenim mestima Knićanin, Klek i Zlatica, kao i Predlog Stambene strategije Grada Zrenjanina. 
 
Odlukom Skupštine, odnosno izmenom i dopunom Odluke o osnivanju Javnog preduzeća ''Poslovni prostor'' Zrenjanina, ovo preduzeće promenilo je naziv i postalo Javno preduzeće ''Gradska stambena agencija''. 
 
Danas je doneta i odluka o osnivanju Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin, čiji će prevashodni zadatak biti da se stara o upravljanju sportskim objektima u gradu i njihovom održavanju, uz akcenat na novu halu sportova. Iako su pozdravljali ovakvu odluku, odbornici opozicije imali su zamerke na način na koji je pripremljena i na samu suštinu odluke, izražavajući bojazan da će se nadležnost ove ustanove podudarati s ingerencijama koje već imaju Sportski savez ili Turistički centar, kao i da u tekstu odluke nije precizirano koji će sve sportski objekti naći pod okriljem novoformirane ustanove.
 
Konstituisan je i Savet za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, u koji je imenovano 8 članova. Za predsednika je izabran odbornik Stevica Radu, a članovi ovog tela koje će baviti pitanjima od interesa za lica sa invaliditetom koja žive na teritoriji Grada Zrenjanina su Alisa Halak, Zorica Vučković, Stefan Bulgakov, Zoran Šipka, Ružica Tomić, Vladimir Panin, Kristina Živankić i Danilo Ćorić. Odluka je usvojena jednoglasno. 
 
Diskusiju, u kojoj su uglavnom učestvovali odbornici Srpske radikalne stranke, je izazvao  Predlog Odluke o izmeni Odluke o mesnim zajednicama. Odbornici, koji dolaze iz gradskih mesnih zajednica, iznosili su probleme koji su tamo prisutni i teško se rešavaju, dok odbornici iz mesnih zajednica u selima navode da su problemi na ovom nivou još izraženiji. Dosta reči kazano je i o funkcionisanju Saveta mesnih zajednica, načinu izbora članova i njihovog odlučivanja. Izmenom Odluke, predviđeno je da Gradonačelnik, od dana raspuštanja Saveta mesne zajednice,  raspisuje izbore za članove Saveta u roku od 90 dana, umesto dosadašnjih 30, kao i da za svako biračko mesto Izborna komisija grada Zrenjanina imenuje jednog posmatrača i njegovog zamenika koji prate tok izbora i o tome sačinjavaju zapisnik koji predaju Izbornoj komisiji grada Zrenjanina. Predlog je usvojen većinom glasova. 
 
Na osnovu predočene Informacije o mogućnostima donošenja odluke o dodeli finansijske pomoći ženama koje održavaju trudnoću i pomoći porodiljama za prvo, drugo i treće dete, Skupština je jednoglasno usvojila odluku na osnovu koje će svim majkama porodiljama za prvo, drugo i treće dete po redosledu rađanja, iz budžeta Grada biti obezbeđeno po 30.000 dinara. Osim navedene podrške za svako rođeno dete, ostaje da važi i Odluka na osnovu koje se obezbeđuje poklon paket u vrednosti od 5.000 dinara koji se realizuje u Apoteci Zrenjanin.  
 
Kraj sednice obeležile su kadrovske smene, pa su tako imenovane komisije za sprovođenje referenduma za uvođenje samodoprinosa na teritoriji mesnih zajednica ''Vojvoda Stevan Knićanin'', Klek i Zlatica, a po jednog novog člana dobili su skupštinska Komisija za stambena pitanja, Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zrenjanina i Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera. Ovom delu sednice nisu prisustvovali odbornici odbornici Srpske radikalne stranke. 
 
Današnje zasedanje Skupštine grada okončano je nešto pre 15 časova. Do kraja godine biće održana još jedna sednica, najverovatnije 22. decembra, na kojoj će se, pred odbornicima, naći Predlog Odluke o budžetu Grada Zrenjanina za 2011. godinu.
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/844/grb_zrenjanin_150px.jpg