Gradu Zrenjaninu 3,5 miliona dinara za unapređenje servisa E-uprave

Gradu Zrenjaninu pripalo je 3.490.200 dinara za realizaciju projekta "Uspostavljanje servisa za praćenje elektronskih zahteva u Gradskoj upravi u Zrenjaninu integrisanih sa portalom eUprave", saopšteno je iz Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, a objavljeno na sajtu Republičkog zavoda za informatiku i internet.
 
Projektom kojim je Grad Zrenjanin učestvovao na konkursu za projekte namenjene podizanju IKT kapaciteta jedinica lokalne samouprave, predviđeno je da građani i privredni subjekti mogu na internet prezentaciji Grada Zrenjanina pratiti status zavedenih elektronskih zahteva, a s druge strane njihovom bržom pretragom na portalu, poboljšala bi se efikasnost zaposlenih u Gradskoj upravi. Takođe, u skladu sa donetom zakonskom regulativom, predviđeno je uspostavljanje elektronskog arhiviranja dokumenata u pisarnici i smanjenje mogućnosti unošenja pogrešnih informacija, čime će Gradska uprava biti dostupnija građanima.
 
Osim za nabavku odgovarajućeg hardvera i softvera, deo dobijenih sredstava biće iskorišćen za obuku zaposlenih administratora sistema i programera iz Odeljenja za IKT u okviru Gradske uprave, a vreme realizacije projekta je 12 meseci.  
 
Elektronsko evidentiranje predmeta i prosleđivanje izvršiocima u Gradskoj upravi na rešavanje predstavlja naredni korak u unapređenju e-uprave, nakon prijema zahteva sa portala eUprave ili u Gradskom uslužnom centru. Podsetimo, Grad Zrenjanin učinio je do sada dostupnim, u elektronskoj formi, registar formalnih zahteva Gradske uprave, virtuelnog matičara, birački spisak, proveru poreza, servise na Portalu eUprave Srbije, a na internet prezentaciji nudi i brojne korisne informacije iz oblasti zaštite životne sredine i rada Gradske uprave, Skupštine grada, Gradskog veća, uz redovno objavljivanje javnih oglasa i poziva, konkursa i obaveštenja. 
 
Osim Gradu Zrenjaninu, sredstva za realizaciju projekata u okviru navedenog konkursa odobrena su za još 16 lokalnih samouprava u Srbiji.