Počeo s radom novi telefonski sistem u Gradskoj upravi

Gradska uprava grada Zrenjanina obaveštava javnost da je od 1. marta tekuće godine u Gradskoj upravi počeo da se koristi novi sistem za telekomunikacione (telefonske) usluge, koji omogućava pružanje kvalitetnijih usluga građanima i donosi znatne uštede Gradskoj upravi. Sada se umesto postojećih direktnih telefonskih i lokalnih brojeva (lokala), koriste novi 7-cifreni telefonski brojevi numeracije 3150xxx.
 
Pošto je Gradska uprava uvođenjem novog sistema prestala da koristi usluge stare telefonske centrale, prestala je da važi i ranija numeracija direktnih telefonskih brojeva i lokala unutar Gradske uprave. Međutim, dok se svi korisnici ne upoznaju sa novom numeracijom brojeva, do kraja marta će još uvek biti omogućeno pozivanje starih direktnih telefonskih brojeva, koji će se automatski preusmeravati na nove 7-cifrene brojeve.
 
Kompletna numeracija novih telefonskih brojeva se može videti na internet prezentaciji Grada Zrenjanina www.zrenjanin.rs, u delu Kontakt / Gradska uprava:
Novi telefonski sistem – IP Centrex uveden je među prvima u Srbiji, u saradnji sa preduzećem "Telekom Srbija" i izvođačem radova, firmom "Amido Group" iz Zrenjanina, i predstavlja jednu od najsavremenijih usluga u domenu tzv. "IP telefonije", pri čemu nisu bila potrebna ulaganja za kupovinu nove telefonske centrale. Na taj način, Gradska uprava u Zrenjaninu je već u startu uštedela vreme i novac, a uštede će postojati i kasnije, jer neće biti potrebna nikakva finansijska sredstva za održavanje ugrađene opreme "Telekoma", koji je u obavezi da ceo sistem sve vreme održava u ispravnom stanju.
 
Sve linije u odlazu su direktne, a istovremeno se ponašaju i kao lokali na kućnoj telefonskoj centrali, odnosno korisnici se međusobno mogu pozivati biranjem 4-cifrenog broja, pri čemu se pozivi između njih ne tarifiraju. Proširenjem sistema kroz uvođenje novih IP Centrex priključaka, Gradska uprava će u narednom periodu umrežiti i one lokacije koje se ne nalaze u zgradi Gradske uprave, čime će u potpunosti eliminisati troškove telefoniranja između korisnika koje se nalaze na različitim lokacijama u gradu. Kasnije će ta mreža biti proširena i IP Centrex priključcima koji će biti uvedeni po mesnim kancelarijama u naseljenim mestima. Time će se ostvariti dodatne uštede, jer se telefoniranje između IP Centrex priključaka jednog korisnika (u ovom slučaju Gradske uprave) ne tarifira, bez obzira gde se ti priključci na teritoriji Srbije nalaze.
 
Što se tiče cena poziva, one su prema drugim brojevima u fiksnoj telefonskoj mreži iste, dok su pozivi prema svim mobilnim mrežama skoro 3 puta jeftiniji nego ranije, a pozivi prema inostranstvu su jeftiniji od 5 do 40 puta (zavisno od države i mreže koja se poziva).
 
Korisnicima IP Centrex priključaka stoji na raspolaganju i preko 30 različitih dodatnih usluga od kojih je većina besplatna, a takve usluge ne postoje u klasičnoj fiksnoj telefoniji. Jedna od novih mogućnosti je i usluga "telefonske sekretarice", odnosno mogućnost pozivanja Gradske uprave preko jedinstvenog broja za automatsko preusmeravanje poziva prema traženom odeljenju ili službi u Gradskoj upravi, čime će građani brže i efikasnije dolaziti do traženih službenika i informacija. Uvođenje ove usluge predviđeno je u narednih nekoliko nedelja.