Podsticati ženski aktivizam

Povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton priredio je juče prijem za vršioca dužnosti Zaštitnika građana Grada Zrenjanina, Draganu Radlovački Grozdanov, i koordinatorku Zrenjaninskog edukativnog centra "ZEC", Radoslavu Aralicu.
 
 
Bilo je, ovom prilikom, reči o ženskom aktivizmu, rodnoj ravnopravnosti, kao i o položaju i učešću žena u javnom životu u našoj sredini. Predsednik zrenjaninske Skupštine ocenio je da je, tokom poslednjih desetak godina, učinjen pozitivan iskorak što se tiče broja žena uključenih u politički život.
- U određenim segmentima lokalne samouprave ta situacija je čak veoma zadovoljavajuća, s obzirom da se žene nalaze na čelu Gradske uprave i u većem broju odeljenja i službi, kao i u više javnih preduzeća i ustanova. Na ovome se, međutim, ne sme stati i potrebno je i dalje širiti ideju da su žene u potpunosti ravnopravne i da se mogu nalaziti i na funkcijama gradonačelnica ili predsednica skupština gradova. Činjenica je da žene imaju taj senzibilitet da neke poslove mogu lakše da uređuju od muškaraca, pa zašto to onda ne bi činile i u politici ili privredi – istakao je Aleksandar Marton.
 
 
 
Radoslava Aralica rekla je da je problem ravnopravnosti polova najviše primetan u tzv. "centrima moći", odnosno gde je novac i gde se donose važni zakoni. Ona je dodala da su zakonske kvote koje obezbeđuju prisustvo žena u društveno-političkom životu, kada je o lokalu reč, ispoštovane, ali se postavlja pitanje na kojim pozicijama su te žene i kojim se poslom bave.
- Ono što je bitno jeste da žene pomognu same sebi, i to je taj ženski aktivizam koji treba podsticati, kako donošenjem odgovarajućih zakonskih odredbi, tako i njihovom doslednom primenom u praksi. Takođe je bitno da muškarci budu sagovornici tim ženama i da znaju da treba da rade s njima. Na to sada obavezuje i Zakon o ravnopravnosti polova, po kom se sistem rodne ravnopravnosti mora uvoditi u sve nivoe društva – rekla je Aralica.
 
Vršilac dužnosti Zaštitnika građana grada Zrenjanina Dragana Radlovački Grozdanov podsetila je da je ovo telo izdalo preporuku Skupštini grada o obavezi poštovanja principa ravnopravnosti polova i preporuku koju Zakon o ravnopravnosti polova nalaže, a to je da se formira Komisija za ravnopravnost polova.
- Na osnovu sprovedenih istraživanja i analiza, u organima Grada Zrenjanina koji su u nadležnosti Zaštitnika građana, ravnopravnost je ispoštovana relativno, i što se tiče ukupnog broja zaposlenih i što se tiče broja žena na rukovodećim položajima. Žena sama ne može da se bori za prava svih žena, kao što to ne može samo jedna nevladina organizacija, i zato je potrebno te napore prevesti u institucije. Osnivanje Komisije za ravnopravnost polova jedan je od načina da se to učini, pa stoga apelujem još jednom da Skupština grada donese odgovarajuću odluku u tom smeru – istakla je Radlovački Grozdanov.
 
 
Predsednik zrenjaninske Skupštine iskoristio je priliku da gošćama i svim prisutnim novinarkama čestita Dan žena i pokloni im po jednu ružu.