U susret inkluzivnoj obrazovnoj praksi

Jedan od ciljeva Kampanje za inkluzivno obrazovanje je isticanje činjenice da inkluzija znači kvalitetno obrazovanje za svu decu. Kvalitetnom obrazovanju u velikoj meri  doprinosi podizanje nivoa nastavničkih kompetencija u nastavi. U toku obrazovnog procesa treba pružiti podršku učenicima kako bi razvili kapacitete. Podrška podrazumeva da nastavnici treba da budu osposobljeni da prepoznaju specifičnosti deteta, kako bi mogli da daju pravu podršku za razvoj i napredovanje svakog deteta.
 
     
 
U cilju jačanja nastavničkih kompetencija, a idući u susret inkluzivnoj obrazovnoj praksi, u OŠ ''Servo Mihalj'' u Mužlji, proteklog vikenda organizovana su dva akreditovana seminara. Prvom seminaru, nazvanom ''Pristup i podrška deci sa poteškoćama u učenju izazvanim disleksijama, disgrafijama, diskalkulijom i hiperaktivnošću'', prisustvovala je grupa od 27 učitelja i nastavnika (prva grupa od 25 zaposlenih u školi je seminar pohađala 4. i 5. februara). Drugi seminar, ''100 igara - igre za razvoj motoričkih, psihičkih i socijalnih sposobnosti dece i dečijih igara'', pohađali su nastavnici osnovnih škola ''Servo Mihalj'' i ''Sonja Marinković'' koji predaju na mađarskom nastavnom jeziku (ukupno 14 nastavnika).
 
Ovi seminari organizovani su u okviru kampanje ''Svi u školu, budućnost za sve'', kojom se podržava obrazovna inkluzija zasnovana na Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije iz 2009. godine.