Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

                                                               O B A V E Š T E Nj E

Shodno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Sl.glasnik RS 62/06) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom  Zemljištu (sl. glasnik RS 41/09).
    OBAVEŠTAVAMO ZAINTERESOVANE ZA KORIŠĆENjE DRŽAVNOG ZEMLjIŠTA PO PRAVU PREČEG ZAKUPA DA PODNESU (DOSTAVE) NEOPHODNU DOKUMENTACIJU.
    PRAVO PREČEG ZAKUPA DRŽAVNOG ZEMLjIŠTA JE:
        - PO OSNOVU VLASNIŠTVA NA INFRASTRUKTURI I
        - PO OSNOVU UZGOJA ŽIVOTINjA (STOČARI)

    NEOPHODNA DOKUMENTA TREBA DOSTAVITI DO 25.03.2011. NA ADRESU:
Trg slobode 10, Zrenjanin  sa naznakom za Komisiju za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

    Neophodna dokumenta

PO OSNOVU VLASNIŠTVA NA INFRASTRUKTURI:

1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi

2. Izvod iz javne knjige o evidenciji o nepokretnosti ili dokaz o vlasništvu na infrastrukturi (građavinska odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije).

3. Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti infrastrukture.

PO OSNOVU UZGOJA ŽIVOTINjA:

1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja.

2. Dokaz o registrovanoj farmi – rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova.

3. Uverenje o zdravstvenom stanju životinja – pribavlja se od veterinarskog inspektora i

4. uverenje o umatičenim životinjama izdata od poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu – departman za stočarstvo.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta se neće uzeti u razmatranje.

                                                                                                          GRADONAČELNIK
                              
                                                                                                             Mileta Mihajlov