Zrenjaninske političarke 8. mart obeležile radno

Od 4-6. marta  u Novom Bečeju, u hotelu "Tiski cvet", održan je seminar o mogućnostima i mehanizmima za ostvarivanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Na seminaru su učestvovale 22 predstvnice političkih partija, osoba imenovana za poslove ravnopravnosti polova u gradu Zrenjaninu i osoba imenovana za ravnopravnosti polova u Kovačici. Organizovala ga je ženska NVO "Zrenjaninski edukativni centar - ZEC", a predavači/ce su stručnjakinje i stručnjaci iz oblasti prava i rodne ravnopravnost: prof. dr Marijana Pajvančić, prof. dr Senad Jašarević, trener Zavoda za ravnopravnost polova Pavle Karlečik, saradnica Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Višnja Baćanović, Radoslava Aralica kordinatorka "ZEC"-a i mr Olivera Ristić iz Gradske uprave Zrenjanin. 
 

 

Cilj seminara je bio da žene iz različitih političkih partija počnu da sarađuju na poboljšanju položaju žena i ostvarivanju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Rodna ravnopravnost se na lokalnom nivou ostvaruje doslednijom primrnom zakona i institucija. Seminar se održava u sklopu kampanje za jednake mogućnosti za žene u oblasti rada. Kampanju je finansijski podržao Institut za održive zajednice (ISC) u okviru prugrama "Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva" , koju finansijski podržava američka agencija za međunarodni razvoj USAID.