Aleksandar Marton učestvovao na simpozijumu u Rumuniji

Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina je proteklog vikenda, zajedno sa Dušanom Jakovljevim, potpredsednikom Vlade AP Vojvodine i Rošu Kostom, direktorom Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna, učestvovao na 16. Međunarodnom simpozijumu "Banat – istorija i multikulturalnost", održanog u Rešici i Banji Herkulane u Rumuniji.
 
Ovogodišnji tradicionalni naučni skup organizovali su Rumunsko društvo za etnografiju i folklor iz Vojvodine i Univerzitet "Eftimije Murgu" iz Rešice, u saradnji sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Rumuna, pod pokroviteljstvom Vlade AP Vojvodine i Županijskog saveta Karaš-Severin, uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
 
 
Predsednik Skupštine grada Zrenjanina ocenio je ovaj događaj kao nastavak dobre saradnje između Rumunije i Srbije, kojim se otvaraju nove mogućnosti za nove prekogranične projekte i konkurisanje za sredstva kod fondova Evropske unije.
- Simpozijum je bio organizovan u pet radnih grupa, a za Zrenjanin je najznačajnija bila oblast turizma, odnosno šanse za poboljšanje turističke ponude grada i ovog dela Banata. Rumuni su nam pružili veliku podršku u tom smislu, ali i uopšte, i ponudili se da nam budu partneri u privlačenju finansijskih sredstava iz evropskih fondova. Gradovi kao što su Rešice i Arad su i više nego zainteresovani za zajedničku saradnju sa Zrenjaninom i to bi trebalo iskoristiti – zaključio je Aleksandar Marton, najavljujući da će naredni skup, 2012. godine, biti organizovan u Ečki.
 
Organizacioni odbor simpozijuma je za ovu godinu odobrio 54 naučna rada i saopštenja, koji vrednuju nove informacije, originalne sinteze ili donose inovativne metodološke perspektive na temu istorije i multikulturalnosti u istorijskom Banatu. Radovi su bili podeljeni na tematske celine: istorija; manjine - prožimanja; istorija hrišćanske duhovnosti; turizam i tradicija, a predstavili su ih kulturni radnici i stručnjaci sa bogatom naučnom aktivnošću iz Vojvodine, odnosno Srbije, Rumunije, Crne Gore, Hrvatske i Nemačke. U okviru ovog događaja predstavljena je i knjiga "Banat - istorijska i kulturna prošlost", koja obuhvata naučna saopštenja, predstavljena na tri simpozijuma, koja su bila organizovana 2008. i 2010. godine u Novom Sadu i 2009. godine u Rešici.