Aktivan rad Saveta za međunacionalne odnose

Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina razgovarao je danas sa Vojin Dinikuom, predsednikom Saveta za međunacionalne odnose Grada Zrenjanina. Tema razgovora bio je dosadašnji rad ovog Saveta, aktivnosti koje ga očekuju u narednom periodu, kao i mogućnosti uključivanja predstavnika romske nacionalne zajednice. 
 
 
Vojin Diniku rekao je da su novoizabrani članovi na toj funkciji tek tri meseca, ali da je to sasvim dovoljan period prilagođavanja pred predstojeći popis stanovništa u Zrenjaninu, u koji planiraju aktivno da se uključe.
- Nećemo čekati da prođe letnja pauza, već ćemo vrlo uskoro obaviti nekoliko sastanaka, kako bismo definisali naše zadatke i kako bismo doprineli da popis stanovništva bude što kvalitetniji. Svakako da sedam članova, koliko broji Savet: po jedan predstavnik rumunske, mađarske i slovačke, zajedno sa troje iz većinske srpske zajednice, stalno paze na ono što zakon propisuje, a u vezi je sa zaštitom i pravima pripadnika svih etničkih zajednica i to će biti naša obaveza tokom celog petogodišnjeg mandata. Ovu priliku bih iskoristio i da apelujem na romsku zajednicu, koja nije predložila svog predstavnika, a koji bi trebao da ima svoje mesto u Savetu, da to što pre učine – istakao je predsednik zrenjaninskog Saveta za međunacionalne odnose.
 
 
Tokom razgovora, Aleksandar Marton podsetio je da je Zrenjanin grad koji je još pre usvajanja zakonskih regulativa koje se bave ljudskim pravima u nekadašnjoj Srbiji i Crnoj Gori, imao svoj Savet za međunacionalne odnose, a da danas lokalna samouprava pokušava čak i da proširi slovo zakona i uključi pripadnike zajednica koji imaju ispod jedan odsto učešća u ukupnom broju stanovnika Zrenjanina.   
- Naravno, poštujemo zakon koji propisuje da pripadnici samo većih nacionalnih zajednica imaju pravo rada u Savetu, ali mi želimo i da manje zajednice, kao što su npr. Makedonci, Slovenci, Bugari, Jevreji, ali i drugi, učestvuju radu, tako da je dogovoreno da oni mogu prisustvovati sastancima, ali ne mogu odlučivati. Ipak, za njihove ideje članovi Saveta imaju sluha, jer doprinose kvalitetnijem radu. Cilj nam je da pokažemo da jedinstvom možemo puno toga da postignemo, jer je sigurnost preduslov napretka svake sredine – napomenuo je predsednik Skupštine grada, dodajući da vekovima unazad pripadnici srpskog, mađarskog, slovačkog , rumunskog, jevrejskog, romskog i ostalih naroda žive zajedno u Zrenjaninu, što je jedan od glavnih kvaliteta ove sredine, u kojoj nije važno ime i prezime, verska ili nacionalna pripadnost, pa stoga, kako je zaključio, i ne čudi što u njemu postoji uspešan Savet za međunacionalne odnose.