Volonteri počeli sa praksom u Gradskoj upravi

U saradnji sa Tehničkim fakultetom "Mihajlo Pupin" iz Zrenjanina, Gradska uprava Zrenjanina raspisala je početkom juna ove godine konkurs za obavljanje volonterske prakse u GU, nakon kojeg je pet najboljih zainteresovanih studenata, po izboru radne grupe koju su činili Zorica Denda, pomoćnica gradonačelnika, Jasmina Malinić, zamenica načelnice Gradske uprave Zrenjanina i Miodrag Bogunović, načelnik Odeljenja za  informacione i komunikacione tehnologije (IKT), započelo sa ovim programom u tom Odeljenju.
 
 Miodrag Bogunović objasnio je organizaciju prakse koja očekuje polaznike:
- Volonteri će raditi u Odseku za hardver ili softver, a prema njihovim željama dobiće program rada. Prvo će se upoznati s radom Gradske uprave, a zatim ih u narednih sto časova očekuje stručni deo prakse. Tokom ovog perioda steći će znanje iz oblasti IKT tehnologije: interneta, web-a, hardverske, softverske podrške i programiranja – istakao je načelnik Odeljenja za IKT.
 
Pet volontera biće raspoređeno na praksi tokom naredna dva meseca, do polovine septembra, a nakon završene prakse dobiće preporuku načelnika Odeljenja u kojem su radili, koja im može pomoći pri budućem zapošljavanju.