Akcija čišćenja Tamiša u okviru IPA projekta Rumunija - Srbija

U okviru akcije čišćenja reke Tamiš od plutajućeg otpada, udruženje građana "Eko talas" iz Tomaševca organizovalo je čišćenje ove reke u okolini Banatskog Despotovca, Botoša, Tomaševca, Orlovata, Farkaždina i Čente. Ovo je bio deo aktivnosti koje su predviđene projektom  ''Mere za zaštitu reke Tamiš - STEP 2''  koji finansira EU u okviru programa IPA CBC Rumunija – Srbija, u ukupnoj vrednosti od 604.065 EUR.
 
 
      
 
Vodeći partner na ovom projektu je Grad Pančevo, a partneri Grad Zrenjanin, Opština Opovo i rumunski grad Karansebeš.
 
Očekivani rezultati ovog projekta jesu izrada uporedive Studije i katastar zagađivača za deo vodotoka reke Tamiš kroz Rumuniju, paralelni programi mera za zaštitu i održivi razvoj reke Tamiš u rumuskom i srpskom Potamišju,  tehnička dokumentacija za mokra polja u Banatskom Despotovcu, Botošu, Tomaševcu, Orlovatau, Farkaždinu i Čenti, tehnička dokumentacija za izgradnju kanalizacije i postrojenje za tretman otpadnih voda u Opovu i tehnička dokumentacija za sanaciju divlje deponije u Opovu. 
 
 
U akciji čišćenja Tamiša učestvovalo je više od  200 volontera i građana, a na lokacijama određenim za skupljanje otpada, spontano su se priključili zatečeni izletnici, ribolovci i kamperi. Prikupljeno je oko 2,5 tone raznog otpada sa vode i priobalja.  Smeće je prevoženo sa obale do naseljenih mesta, a odakle na deponiju u Zrenjaninu tokom redovnog iznošenja smeća iz naseljenih mesta. 
 
Nakon što je sve obavljeno, organizovan je skup mladih volontera sa područja naseljenih mesta obuhvaćenih akcijom, u cilju analize akcije i promocije rezultata. Skup je posetio zamenik gradonačelnika grada Zrenjanina, Goran Kaurić.