Izabrani stipendisti Humanitanog fonda ''Ljilja i Milka Mijatov'' za školsku 2011/12. godinu

Humanitarni fond "Ljilja i Milka Mijatov", u saradnji sa Gradskom narodnom bibliotekom "Žarko Zrenjanin" i Radio Zrenjaninom stipendira šest najboljih studenata grada Zrenjanina koji studiraju na državnim fakultetima. Dve stipendije dodeljuju se studentima Univerziteta u Beogradu, dve studentima Univerziteta u Novom Sadu, a dve studentima zrenjaninskog fakulteta. Iznos mesečne stipendije je 5000 (pet hiljada) dinara po studentu, a godišnje će se isplatiti 9 (devet) stipendija.
 
Zainteresovani studenti drugih i viših godina studija sa prosekom preko 8,5 mogli su se prijaviti na Javni poziv raspisan u Listu "Zrenjanin“ 9.9.2011, a konkurs je bio otvoren do 24.9.2011. godine. Potrebno je bilo da studenti imaju prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina najmanje pet godina i uz to prilože uverenje o prosečnoj oceni tokom studija.
 
Prema odluci Upravnog odbora Humanitarnog fonda "Ljilja i Milka Mijatov" od 28. septembra, izabrani su sledeći stipendisti za školsku 2011/2012. godinu:
 
1. Sanja Tegeltija, Medicinski faklultet, Univerzitet u Beogradu, sa prosečnom ocenom tokom studija 9,82
2. Tamara Mitrić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, sa prosečnom ocenom tokom studija 9,82
3. Neda Pištinjat, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom tokom studija 10
4. Biljana Zobenica, Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom tokom studija 10
5. Jelena Radanov, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, sa prosečnom ocenom tokom studija 10
6. Aleksandar Berar, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, sa prosečnom ocenom tokom studija 9,80
 
Svečano proglašenje biće održano sredu, 5. oktobra u 13 časova u Gradskoj narodnoj biblioteci "Žarko Zrenjanin" u Zrenjaninu.