Konkurs za najbolje studente i učenike

Obaveštavaju se svi zainteresovani studenti i učenici da će Grad Zrenjanin, kao i ranijih godina, dodeliti sredstva najboljim studentima i učenicima za postignute rezultate u 2012. godini. Sredstva za ove namene utvrđena su Predlogom Odluke o budžetu Grada Zrenjanina za 2012. godinu u  ukupnom iznosu od 12,0 miliona dinara.
Usvajanjem Odluke o budžetu Grada Zrenjanina za 2012. godinu, koja se očekuje na sednici Skupštine grada 29.12.2011. godine, stiču se uslovi da se raspiše konkurs o dodeli sredstava najboljim učenicima i studentima za postignute rezultate, u kome će biti navedeni svi kriterijumi koje studenti i učenici moraju da ispune, da bi ostvarili pravo na dobijanje sredstava iz budžeta.
Pored toga, posle usvajanja Odluke o budžetu Grada Zrenjanina za 2012. godinu biće raspisan konkurs za finansiranje projekata amaterskih kulturno-umetničkih društva i za finansiranje  ostalih projekata nevladinih organizacija.
Predlogom Odluke o budžetu Grada Zrenjanina za 2012. godinu, za finansiranje amaterskih KUD planirano je 2,0 miliona dinara i takav način finansiranja predstavlja novinu za 2012. godinu u odnosu na prethodne godine, a za finansiranje ostalih projekata nevladinih organizacija je planirano 8,0 miliona dinara.