Nasilje nevidljivo ako se ne prijavi

Povodom međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina, ugostio je danas Teodoru Lazić, rukovoditeljku Sigurne kuće u Zrenjaninu i Zorana Jarića, načelnika Odeljenja Policijske uprave Zrenjanin.
 
Predstavnica Sigurne kuće objasnila je da trenutno u njoj borave tri žene i jedno dete, a da je trend ostao isti kao i prošle godine, odnosno 50 korisnica usluga ove ustanove godišnje.
- Pružamo im smeštaj i zaštitu od nasilja. Najčešći razlozi za dolazak su fizičke povrede, odnosno nasilje pretrpljeno u intenzivnom vidu i koje je, najčešće, praćeno psihičkim nasiljem. Nekad ni same žrtve ne prepoznaju psihičke posledice, ali kada prođe trenutni šok i kada shvate složenost situacije, spremnije su da se u budućnosti zaštite od svake vrste nasilja – rekla je Teodora Lazić i dodala da se sa štićenicama Sigurne kuće konstantnim radom i edukacijom podiže svest o prevenciji ovakvih situacija, te da se ne podrazumeva i nužan raspad partnerskog odnosa.
- Ove godine, za razliku od prethodne kada smo zabeležili tri takva slučaja, nemamo povratnice u našu ustanovu, što je dokaz da su one sada hrabrije, bolje upućene u kojoj meri mogu sebe da zaštite i smelije kada se radi o opredeljivanju da duže ostanu van kruga nasilja. Institucije su im uvek na raspolaganju i mi smo otvoreni za svako savetovanje i konsultovanje – istakla je rukovoditeljka Sigurne kuće u Zrenjaninu, koja je ovom prilikom poručila da ne treba dočekati visoko rizične situacije, već da treba odmah zatražiti zaštitu. 
 
 
Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina, pohvalio je rad nadležnih institucija u Zrenjaninu, njihovu stručnost i spremnost da reaguju.
- Nažalost, mislim da sada stasavaju generacije koje su rasle u nesretnim okolnostima devedesetih, u kojima su bili okruženi nasiljem. Zbog toga je neophodno što češće razgovarati o ovom problemu, kako bi, pre svega mladima, ušlo u svest da je nasilje nevidiljivo ako se ne prijavi, jer bez prijave nadležni organi ne mogu da reaguju – napomenuo je predsednik zrenjaninske Skupštine, dodajući da je edukacija u cilju preventivnog delovanja veoma važan segment u borbi protiv svake vrste nasilja, bilo da je ono usmereno prema ženi, muškarcu, detetu ili bilo kome drugom. 
 
 
Prema podacima Policijske uprave Zrenjanin, na teritoriji srednjeg Banata postoji trend rasta krivičnih prijava, pa je tako u prvih deset meseci ove godine zabeležen porast broja krivičnih prijava nasilja u porodici, čije su žrtve najčešće žene. U prvih deset meseci ove godine zabeležena je 161 prijava, prošle godine je registrovano 170 prijava, dok je 2009, 2008, 2007 i 2006. godine zabeleženo 85, 46, 26, odnosno 13 prijava. Podaci govore i da 19 odsto ukupnog broja prekršaja čine oni koji su načinjeni u okviru porodice. Iskustvo službenika PU Zrenjanina govori da je najčešći uzrok za nasilje teška ekonomska i finansijska situacija, kao i da se beleži i manji broj slučajeva nasilja nad muškarcima.
 
Kampanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je nastala kao inicijativa Instituta za globalno žensko liderstvo, koju je podržao Centar za žensko globalno liderstvo pri američkom državnom Univerzitetu Nju Džersi 1991. godine. Početak perioda kampanje od 16 dana označava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, a kraj označava 10. decembar, dan kada je pre 61 godine doneta Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Na taj način, simbolično se naglašava da život bez nasilja predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava i da je borba protiv nasilja nad ženama moralna obaveza svih.