Skupština grada usvojila budžet za 2012. godinu

Nakon obimne, dvočasovne rasprave, odbornici Skupštine grada su na današnjoj sednici, 38. u ovom sazivu i poslednjoj ovogodišnjoj, većinom glasova usvojili III rebalans budžeta za 2011. godinu, a potom i budžet Grada Zrenjanina za 2012. godinu. To je, ujedno, i najznačajnija odluka sa današnjeg zasedanja čijem je početku prisustvovalo 63 odbornika. Oko jedan čas trajala je rasprava o dnevnom redu, a naredna dva raspravljalo se o predloženoj Odluci o budžetu grada Zrenjanina za 2012. godinu. Kako se i pretpostavljalo, najviše amandmana na predlog ove Odluke podneli su odbornici Srpske radikalne stranke, a protiv Odluke o budžetu bili su i ostali odbornici opozicije.
 
Predviđeni ukupni prihodi budžeta iznose 8,2 milijarde dinara, od koji 4,6 milijardi čine izvorni prihodi, dok su dodatni prihodi 3,6 milijardi. Predlagač, Gradsko veće, ocenilo je da je budžet za narednu godinu u skladu sa usvojenom projekcijom fiskalne strategije Ministarstva finansija, da je realan, racionalan i štedljiv, s posebnim akcentom na ostvarivanje ciljeva socijalne politike.
 
U obrazloženju predloga budžeta dalje je naznačeno da je planiranim prihodima obezbeđeno finansiranje svih korisnika za nesmetano funkcionisanje, uz razvojnu komponentu i investicije na području Grada Zrenjanina, koje će zavisiti od priliva planiranih, dodatnih, prihoda.
 
Gradonačelnik dr Mileta Mihajlov, obrazlažući predlog budžeta, rekao je da su u tekućoj godini započeti mnogi projekti iz oblasti infrastrukture, da će biti nastavljeni i u narednoj godini.
- U odnosu na usvojeni rebalans, projektovani prihodi budžeta su veći za oko 25% i izgledaju ambiciozno, ali su oni realni, s obzirom da će ostvareni porez na zarade biti dvostruko uvećan, jer umesto dodsadašnjih 40 procenata, ubuduće će lokalne samouprave imati na raspolaganju 80% ovih sredstava – rekao je Mihajlov.
 
Odbornici Srpske radikalne stranke predložili su osam amandmana koji nisu usvojeni, a predlog Odluke o budžetu ocenili su kao nerealan, predizborni i marketinški. Replicirao je predsednik odborničke grupe "Za evropski Zrenjanin" Boško Kojčić, rečima da svaki nastup bilo kog odbornika može biti marketing, kao i da je, u sadašnjim uslovima, teško predvideti godišnji budžet i na nivou jedne porodice, a ne za oko 35.000 porodica, koliko ih ima na teritoriji Grada Zrenjanina.
 
Raspravu oko budžeta obeležile su i replike između odbornika SRS Sime Baloša i odbornika DS Dorogi Endrea, dok je nekadašnji predsednik Opštine Zrenjanin, a sada odbornik DS Milan Čežek podsetio da se Odluka o budžetu nekada zvala Projekat budžeta, jer je nemoguće predvideti sva ekonomska kretanja i parametre koji utiču na budžet, ali da mu treba težiti takvom kakav je predviđen i usvojen. 
 
Nakon usvajanja budžeta, na dnevom redu našli su se predlozi zaključaka o izmenama programa poslovanja i rada javnih preduzeća i ustanova za ovu godinu, odnosno programima poslovanja i rada za 2012. godinu.
 
Odbornici su jednoglasno prihvatili predlog člana Gradskog veća Branislava Markuša da se obrazuje Anketni odbor koji bi utvrdio trenutno stanje u fabrici lekova "Jugoremedija" AD. Za predsednika Anketnog odbora predložen je odbornik Skupštine grada Vladimir Pecikoza, a za članove odbornici Dane Mašić, Milivoj Marjanović i Jano Janošik, kao i Mesaroš Ištvan, dipl. ekonomista.
 
Jednoglasno su prihvaćeni i predlozi odbornika Srpske radikalne stranke da se za narednu sednicu Skupštine grada pripreme informacije o poslovima koje je Gradska uprava sklapala s preduzećem "SAGA", o načinu ustupanja gradskog zemljišta preduzeću "Dijamant-Agrar", kao i o kupovini zemljišta u posedu JP "Vojvodinašume" od strane Grada Zrenjanina.
 
Odbornici su većinom glasova izabrali Tatjanu Paskaš, dipl. psihologa, za direktorku Narodnog pozorišta "Toša Jovanović", dok su predstavnici opozicije tražili da se ova tačka skine s dnevnog reda. Paskaševa je u dva mandata bila vršilac dužnosti direktora, a sada je predložena za direktorku na osnovu većine glasova članova UO NP "Toša Jovanović" koji su joj dali prednost u odnosu na Ivanu Kukolj Solarov, producenta iz ovog pozorišta, inače zamenice Tatjane Paskaš.