Svečana sednica Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra, i godišnjice od osnivanja, Savet za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Zrenjanina održao je danas svečanu sednicu na kojoj su, sem članova, bili prisutni i predstavnici lokalne samouprave, udruženja i nevladinog sektora.
 
 
 
Stevica Radu, predsednik Saveta, podsetio je na neke od pokrenutih inicijativa, koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života građana Zrenjanina.
- Na samom početku rada, otvorena je mejl adresa savet.osi.zr@gmail.com, putem koje komuniciramo sa građanima, i ovo je ujedno i prilika da pozovem sve da nam se jave sa svojim sugestijama, primedbima i predlozima. Podržali smo inicijativu Gradske uprave Zrenjanina da se ozvuči zvaničan sajt grada, jer mislimo da je to pravi način da se internet učini dostupnim za sve. U dogovoru sa prevoznikom, firmom "Net bus", postigli smo dogovor da se u narednih pet godina započne uvođenje niskopodnih autobusa na linijama gradskog i prigradskog saobraćaja, a zahvaljujući ažurnosti menadžmenta "Net busa" već su uvedene dve linije sa pristupačnim autobusima – rekao je Stevica Radu, napominjući da je u saradnji sa novosadskim centrom "Živeti uspravno" organizovana obuka o pristupačnosti za predstavnike svih javnih preduzeća grada Zrenjanina.
 
 
Kako je rekao, Savet je pribavio i stručno mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Zrenjanina o mogućnostima postavljanja lifta u Gradskoj kući, a na osnovu kojeg se predviđa da se u nekoj od narednih adaptacija zgrade u nju ugradi i lift za sve one koji nisu u mogućnosti da savladaju barijere u kretanju.
- Cilj nam je da uključimo što više udruženja i pojedinaca u rad Saveta, kako bismo čuli sve ideje i predloge i kako bismo našim radom oubuhvatili što širi krug pitanja. Nadamo se da će i lokalna samouprava imati razumevanja za naše potrebe i da će nas imati u vidu kada budu planirali i usvajali budžet za sledeću godinu, jer imamo puno ciljeva i trebaće nam podrška svih – zaključio je Stevica Radu.  
 
 
Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina, koji je otvorio svečanost, pohvalio je jednogodošnji rad i zalaganje članova Saveta. On je istakao da je dobra komunikacija sa lokalnom samoupravom rezultirala mnoštvom kvalitetnih inicijativa, kojima će se podići kvalitet života za široku populaciju ljudi, kao što su osobe sa invaliditetom, stariji građani, roditelji i trudnice, kao i da će gradska vlast uvek podržati ideje koje za cilj imaju stvaranje grada koji je pristupačan za sve svoje građane.