Apel na poštovanje preporuke Zaštnika građana

Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina, obišao je danas, zajedno sa Draganom Radlovački Grozdanov, Zaštitnicom građana grada Zrenjanina, i predstavnicima JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin, neispravnu crpnu stanicu na uglu ulica Bele Bartoкa i Jožefa Atile u Mužlji, čiji stanovnici još od 2005. godine čekaju na priključenje na kanalizacionu mrežu.
 
 
 
Predsednik zrenjaninske Skupštine apelovao je ovom prilikom na poštovanje preporuka Zaštitnice građana, ocenivši da u 21. veku svakom građaninu mora biti omogućeno korišćenje kanalizacije.
- Skupština grada Zrenjanina je prošle nedelje dobila ovu predstavku i na nama je da, kao drugostepeni nadležni organ, reagujemo kako bi se preporuka ispoštovala. U razgovoru sa direktorom JKP "Vodovod i kanalizacija" dobio sam informaciju da se radi na rešavanju ovog problema i očekujem da će se to desiti u najkraćem mogućem roku – istakao je Aleksandar Marton, koji je ovom prilikom pohvalio rad Kancelarije Zaštitnika građana grada Zrenjanina, ali i nadležno javno komunalno preduzeće, koje je, kako je ocenio, spremno da omogući građanima uskraćeno pravo.
 
Dragana Radlovački Grozdanov podsetila je da su u ovom slučaju uočeni propusti u radu, odnosno povrede principa i kodeksa dobre uprave, načela ekonomičnosti, celishodnosti i efikasnosti prilikom vođenja postupka, a potom i povreda Odluke o kanalizaciji, koju ovo javno preduzeće koristi u svom radu.
- Suština je da je ovo preduzeće najpre povredilo kodeks dobre uprave grada Zrenjanina, jer su im se stanovnici ovih ulica pre dve godine obraćali u nekoliko navrata sa pitanjem kada će biti završena crpna stanica, kako bi mogli da se priključe na kanalizaciju. Preduzeće nije odgovaralo godinu dana i potom su se građani obratili meni. Na upućeno pitanje dobila sam odgovor da je preduzeće izgubilo predmet, što se protivi principima dobre uprave i dobrog administrativnog ponašanja. U odgovoru je rečeno i da će radovi na crpnoj stanici biti okončani do avgusta prošle godine i ti rokovi su odavno prošli, pa sam stoga prošle nedelje donela preporuku i javno opomenula nadležno preduzeće – rekla je Zaštitnica građana grada Zrenjanina, dodajući da očekuje da će se njeno mišljenje ispoštovati, jer za to ne postoje objektivne prepreke.
 
 
- To očekujem i zbog toga što je upravo JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin jedino preduzeće i, samim tim, usamljeni slučaj u Zrenjaninu, koje je već jednom postupilo u skladu sa preporukom Zaštitnika građana, tako da je dobra volja već jednom pokazana – istakla je Dragana Radlovački Grozdanov, koja je ovom prilikom upozorila da se preporuke institucije koju zastupa slabo poštuju, što ne bi trebalo da se dešava, i pohvalila Skupštinu grada Zrenjanina zbog podrške koju pruža radu Kancelarije Zaštitnika građana.