Međuopštinski forum Zrenjanina, Kikinde i Novog Bečeja

U okviru USAID Projekta održivog lokalnog razvoja, u Novom Bečeju je održana prva sednica međuopštinskog foruma Zrenjanina, Kikinde i Novog Bečeja.
Na osnovu Sporazuma o saradnji lokalnih samouprava, Memoranduma o razumevanju i njegovog aneksa, potpisanih od strane predstavnika grada Zrenjanina i opština Kikinda i Novi Bečej, predstavnika Projekta, organizacija civilnog društva i poslovne zajednice, formiran je međuopštinski forum. Njega čine gradonačelnik i predsednici opština sa područja međuopštinske saradnje te direktorka Regionalnog centra za društveno ekonomski razvoj – Banat.  

 


Prvi Forum bio je posvećen usvajanju akcionog plana rada do kraja godine i usaglašavanju  zajedničkih potreba lokalnih zajednica, prioritetnih projekata i aktivnosti u međuopštinskom partnerstvu.
Tri strateški važne inicijative su izdvojene kao prioritetne: (1) izrada master plana za razvoj turizma na Tisi koji će obuhvatiti i lokalne zajednice izvan međuopštinskog partnerstva Zrenjanina, Novog Bečeja i Kikinde, (2) unapređenje regionalnog razvoja poljoprivrede formiranjem poljoprivredne radne zone u  Kikindi, osnivanje trening centra u Zrenjaninu i planiranje regionalnog centra za skladištenje proizvoda u hladnjačama koji će pomoći uzgajivačima oko transporta proizvoda, (3) unapređenje sistema upravljanja imovinom.

 

 
Za svaki od navedenih prioriteta biće formirane radne grupe koje će raditi na konkretnim aktivnostima pripreme projekata uz korišćenje resursa lokalnih zajednica i USAID projekta održivog lokalnog razvoja.
USAID projekat održivog lokalnog razvoja je inicijativa osmišljena da podrži dugoročni ekonomski i društveni razvoj lokalnih zajednica u Srbiji pomažući im da zajedno rade na rešavanju problema koji prevazilaze granice pojedinačnih gradova i opština te da pristupe  postojećim regionalnim, nacionalnim i međunarodnim finansijskim sredstvima neophodnim za sprovođenje regionalnih razvojnih inicijativa i da ih u potpunosti iskoriste. Ključne projektne aktivnosti usmerene su na formiranje, jačanje i promovisanje međuopštinskih partnerstava kao I na uspostavljanje partnerstava sa privatnim i nevladinim sektorom.