Neophodna je borba protiv svih oblika diskriminacije

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, u Baroknoj sali Gradske kuće danas je održan javni čas za učenike i učenice Zrenjaninske gimnazije i Ekonomsko – trgovinske škole "Jovan Trajković". Njima su o značaju borbe protiv svakog oblika diskrimancije pričali Irena Tapavički, zamenica Zaštitnika građana zadužena za zaštitu prava deteta i ravnopravnost polova i Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina.
 
 
     
 
Irena Tapavički je istakla važnost upoznavanja srednjoškolaca sa ovom problematikom i pohvalila primer Skupštine grada Zrenjanina.
- Veoma je bitno da se deca upoznaju sa ovom temom, jer je rasizam jedan od oblika diskriminacije i netolerancije. Takođe, svako dete mora biti upoznato kako sa svojim pravima, tako i sa obavezom da poštuje prava drugih. Svako od njih ima pravo da bude jednak, bez obzira na boju kože, veroisposvest, nacionalnost, pol, ekonomski status, ali isto tako svako mora vrlo dobro da zna da je i sam u obavezi da poštuje ta prava kada se radi o drugima – rekla je Irena Tapavički, koja je ocenila da je javni čas odličan primer da se učenici srednjih škola upoznaju i sa segmentima Prednacrta Zakona o pravima dece, kao i sa Deklaracijom o zaštiti prava dece. 
 
     
 
Sa njom se složio i Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina, koji je podsetio na to da i 67 godina posle pobede nad nacizmom i fašizmom u društvu postoje njihovi pojavni oblici.
- U to spada i rasizam i, na žalost, mlake reakcije generalno, pa tako i u Srbiji, prema tim oblicima ponašanja dovode do toga da i dalje imamo veoma česte incidente po ovoj osnovi. Bojim se da će tako i biti sve dok celokupno društvo ne uradi nešto po tom pitanju i sve dok  nedostaje ozbiljnija reakcija države. Sa mladim ljudima se mora više raditi i sa njima treba pričati o svemu onome ružnom što se dešavalo u 20. veku: o nacizmu, o tome da je, na žalost, pre 60 ili 70 godina praktično smrtna presuda bila boja kože ili nacija – rekao je Aleksandar Marton, dodajući da na Balkanu možda nije toliko prisutan izvorni oblik rasizma, jer nisu u tolikoj meri prisutni pripadnici drugih rasa, ali da je potrebno šire sagledavanje ove teme.
 
- Ako posmatramo diskriminaciju šire, onda imamo problem sa nacionalizmom, šovinizmom, sa time da je i dalje preporuka da se bude lojalan naciji ili nekoj grupi, a ne da se bude dobar čovek, bez obzira na ime ili prezime. Zbog toga je edukacija veoma važan faktor u borbi protiv ovakvih stvari i apelujem na državne organe i obrazovni sistem da deluju prema mladim ljudima, onako kako je na primer Zrenjaninska gimnazijja delovala kada je prva u Srbiji održala čas o Holokaustu – istakao je predsednik Skupštine grada Zrenjanina, zaključujući da je neophodno da sudski organi, na čelu sa Ustavnim sudom Republike Srbije  zabrane sve desne ekstremne grupe; fašističke, rasističke, nacionalističke, koje, kako je rekao, već godinama krše Ustav RS i kako bi se sprečilo da mladi ljudi vide svoje uzore u pojedincima koji ih vode.