Komasacija zemljišta u Botošu

Gradonačelnik Zrenjanina dr Mileta Mihajlov i Goran Radić, zastupnik izvođača radova potpisali su danas Ugovor o izvođenju geodetsko-tehničkih i drugih radova na komasaciji i obnovi premera u KO Botoš. 
Izvođači radova su GEOPUT DOO, Beograd, GEOSYSTEM DOO Beograd, GEOKRULj DOO Beograd, DOO GEORAD Pančevo, GEO Info Strategies DOO Beograd, GEO-ZOM DOO Kraljevo, 
Prema rečima gradonačelnika, ukupna površina KO  Botoš je  oko 6986 hektara od čega je građevinski reon oko 248 hektara. 
 
 
- Ono što me raduje jeste da će naši poljoprivrednici sada moći daleko brže i efikasnije da obrađuju svoje zemljište. Sredstva su obezbeđena iz AP Vojvodine i gradskog budžeta u iznosu od oko 123 miliona dinara i ono što je važno jeste da će taj posao biti završen do 1. marta 2015. godine – rekao je gradonačelnik.
Goran Markov, predsednik komisije za komasaciju kaže da je reč o jednoj od najsloženijih operacija koja za cilj ima novi način uređenja prostora.
- U prvom redu se odnosi na atar, a građevinski reon podrazumeva da se izvrši premer, odnosno da se konstatuje stanje i utvrde međe i granice parcela. Ono što bi trebalo biti najočiglednija posledica komasacije jeste da će doći do ukrupnjavanja poseda, a osim toga komasacija će omogućiti da se na racionalniji i efikasniji način pristupi obrađivanju zemljišta. Pored novog oblikovanja granica parcela ovaj posao podrazumeva i novu projekciju atarskih puteva i kanalske mreže koja služi za navodnjavanje i odvodnjavanje – rekao je on.